Nagrody i recenzje

atlas dyplom

 

Poniżej przedstawiamy recenzje i omówienia pierwszego wydania Atlasu:

1.     Balogh Péter, 2018, Hungarian Geographical Bulletin 67 (4), s. 397-400. [WĘGRY]

2.     Cichocki Marek A., Gawin D., Karłowicz D., 7.10.2018, „Trzeci punkt widzenia” TVP Kultura / TVP VOD, https://vod.tvp.pl/video/trzeci-punkt-widzenia,07102018,39033037

3.     Janowski Maciej, 2018, Mówią Wieki 11, s. 62.

4.     Jordan Peter, Annals of the Austrian Geographical Society 160, s. 418-423. [AUSTRIA]

5.     Jucu Ioan Sebastian, 2018/2019, Review of Historical Geography and Toponomastics, vol. XIII, issue 25-26, s. 89-90. [RUMUNIA]

6.     Karwowski Mariusz, 2018, Forum Akademickie 12.

7.     Mamadouh, V., 2019, Geografie 28(4), s. 14-16. [HOLANDIA]

8.     Mielnik Jakub, 5-11.11.2018, Wprost, s. 48-51.

9.     Mikulicz Tomasz, 13.11.2018, Kurier Poranny, s. 4.

10.   Roszkowski Wojciech, 2019, Studia Polityczne 47 (1), s. 182.

11.   Săgeată Radu, 2019, GeoPolitica. Revista de Geografie Politica, Geopolitica si Geostrategie, rocz. XVII, nr 77 (1/2019). [RUMUNIA]

12.   Săgeată Radu, 2018, Romanian Journal of Geography 62 (2), s.274-275. [RUMUNIA]

13.   Stanisławski Wojciech, 1-7.10.2018, Sieci, s. 67.

14.   Stulecie niepodległości Polski na UW, 2018, Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni 5 (88), s. 18.

15.   Sykulski Leszek, 14.09.2018, Geopolityka #86, https://www.youtube.com/watch?v=CeP1xdFCSRc  

Powiązane zdjęcia: