zespol

Zespół

 

Marcin Wojciech Solarz – geograf polityczny i historyczny, politolog; prof. dr hab. Kierownik Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW, członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” PAN oraz Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego. W wolnych chwilach mieszkaniec Pasma Brzanki na Pogórzu Karpackim. Kierownik Projektu.

 

Anna Andruszkiewicz – geograf, kartograf. Obecnie pracuje w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW i UrbanLab (Laboratorium Miasta) WGSR UW. Prywatnie miłośniczka zwierząt, przyrody oraz Podlasia. W Projekcie opracowuje mapy oraz dba o jego graficzną odsłonę.

 

Alina Awramiuk-Godun

 

Urszula Bijak

 

Krzysztof Bołbot

 

Adrian Bróż – student I roku (II stopnia), WGSR UW.

 

Krzysztof Ciaranek

 

Szczepan Cegiełko – geograf i kartograf, absolwent WGSR UW. Zawodowo zajmuje się opracowywaniem map tematycznych dotyczących dużych projektów infrastruktury komunikacyjnej oraz map środowiskowych. Prywatnie miłośnik i nauczyciel Lindy Hopa oraz innych tańców swingowych. W Projekcie odpowiedzialny za opracowanie map tematycznych dotyczących Ziem Odzyskanych.

 

Aleksandra Deręgowska

 

Izabela Gołębiowska – geograf, kartograf. Adiunkt w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledekcji, WGiSR UW. Miłośniczka pięknych map, które podziwia, gdy wychodzą spod ręki innych i które sama stara się opracowywać oraz badać. Prywatnie mama, żona, fascynatka małych ojczyzn oraz książek reportażowych. W Projekcie zaangażowana w redakcję map tematycznych.

 

Ada Górna – geografka, asystentka w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej, gdzie prowadzi badania na temat politycznych i historycznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa miejskiego oraz konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych w miastach. Nauczycielka geografii w jednym z warszawskich liceów. Prywatnie entuzjastka powieści kryminalnych. W Projekcie odpowiedzialna za edukację – organizację szkoleń nauczycieli i lekcji pokazowych.

 

Krzysztof Górny – geograf i afrykanista, asystent w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW. Od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od roku 2019 nauczyciel geografii w dwóch warszawskich liceach. Naukowo związany z Afryką Subsaharyjską, kolonializmem i politycznym językiem przestrzeni miejskich. Prywatnie fan klasyki rocka, awifauny polskiej, podróży oraz sportu (głównie piłki nożnej, snookera i F1). W Projekcie zajmuje się edukacją oraz gromadzeniem danych.

 

Magdalena Ickiewicz-Sawicka

 

Maciej Kałaska

 

Łukasz Karpecki – językoznawca, antropolog kultury, geograf in spe. W jego kręgu zainteresowań i działań naukowych leżą badania z pogranicza onomastyki, geografii, antropologii kultury i historii. Związany z Zakładem Geografii Politycznej i Historycznej, gdzie prowadzi badania nad nazwami własnymi miejsc leżących na pograniczach kulturowych. Pasjonat genealogii i literatury. W Projekcie zajmuje się gromadzeniem danych.

 

Agnieszka Karwowska

 

Marcin A. Klemenski

 

Piotr Kołpak – historyk, post-doc w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej WGiSR UW. Bada dzieje mniejszości niemieckiej osiadłej na Pogórzu Karpackim oraz pamięć historyczną w późnym średniowieczu. W Projekcie zajmuje się konsultacją treści historycznych.

 

Jolanta Korycka-Skorupa – geograf, kartograf. Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. Nieustannie zgłębia tajniki wizualizacji kartograficznej, podejmuje próby stosowania ciekawych i niekonwencjonalnych rozwiązań graficznych, analizuje ich efektywność i czytelność. Prywatnie żona, mama i niepoprawna optymistka. W Projekcie zaangażowana w redakcję map tematycznych.

 

Mariusz Kowalski – antropogeograf, dr hab., profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polsko-Litewskiej Komisji Podręcznikowej oraz Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Zainteresowania badawcze: geografia wyborcza, zagadnienia etniczne, historyczne i współczesne podziały terytorialne, demografia, systemy polityczne i społeczno-gospodarcze, geozofia i historiozofia, genealogia i genetyka genealogiczna. W chwilach wolnych miłośnik dobrej książki.

 

Piotr Król – geograf, absolwent WGSR UW, naukowo związany z geoinformatyką, teledetekcją i kartografią planetarną. Prywatnie muzyk i entuzjasta kosmosu oraz nowych technologii. W Projekcie odpowiada za segment dotyczący polskiej soft power poza Ziemią.
 
 
Kamila Marczewska – geograf, kartograf, absolwentka WGSR UW. Prywatnie miłośniczka podróży, filmów akcji i jazdy na nartach. Interesuję się również aplikacjami mobilnymi. W Projekcie zajmuję się działem dotyczącym polskiej soft power
 
 
Tomasz Nowacki – geograf, kartograf. Asystent w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, WGiSR UW. Fascynat redagowania map i planów miast. Pasjonat geografii politycznej, historii, urbanistyki, architektury i astronomii. Niespełniony fizyk i informatyk. Prywatnie mąż i ojciec, wrażliwy społecznie optymista. W Projekcie zaangażowany w redakcję map różnych.
 

Michał Orleański – geograf, planista regionalny, data scientist. Główny specjalista w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego. Naukowo związany z Zakładem Geografii Politycznej i Historycznej, gdzie prowadzi studia nad zmianami nazewnictwa przestrzeni publicznej w miastach Polski po 1989 r. Prywatnie miłośnik podróży, ramen i judo, a wkrótce ojciec trójki dzieci. W Projekcie odpowiedzialny za opracowanie rycin i map tematycznych związanych z nazewnictwem i jego zmianami.

 

Monika Pękalska – doktor w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Pracownik Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej WGiSR UW.  Zainteresowana różnymi aspektami funkcjonowania miasta a w szczególności planowaniem przestrzennym na poziomie lokalnym oraz kształtowaniem i percepcją przestrzeni miejskiej.

 

Marta Raczyńska-Kruk – etnografka, archeolożka, geografka in spe. W ramach swojej działalności badawczej w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej realizuje projekty z pogranicza geografii i antropologii kulturowej. Miłośniczka genealogii, ludowości i podróży. W Projekcie odpowiedzialna za wybrane aspekty edukacji i gromadzenie danych do map w atlasie.

 

Aleksandra Sienica – studentka II roku (II stopnia), WGSR UW.

 

Magdalena Skorupska – geograf, pedagog. Asystent w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo oddana geografii wyborczej, prywatnie miłośniczka podróży po Polsce i nowych technologii. W Projekcie odpowiedzialna za społeczność – administrację strony www i strony na facebooku, a także za mapy wyborcze. 

 

Sara Słyś – studentka II roku (II stopnia), WGSR UW.

 

Anna M. Solarz

 

Marta Solarz – studentka III roku (I stopnia), MISMaP UW.

 

Maria Stachecka – studentka I roku (II stopnia), WGSR UW.

 

Martyna Szabelewska

 

Katarzyna Szczęsna – specjalistka do spraw GIS, teledetekcji i kartografii, absolwentka WGSR UW. Zawodowo zajmuje się analizami geporzestrzennymi i opracowywaniem map na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko międzynarodowych projektów sieci energetycznych i infrastruktury transportowej. Prywatnie amatorka pieszych wędrówek, architektury i reportaży społeczno-politycznych. W Projekcie odpowiedzialna za opracowanie map dotyczących mniejszości polskiej na Litwie. 

 

Marcin Szydzisz – dr hab. nauk politycznych, historyk, prawnik. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem ponad 50 publikacji na tematy związane z problematyką bliskowschodnią (szczególnie Izraelem i Palestyną), polską polityką zagraniczną, mniejszościami
narodowymi w Polsce i Europie.

 

Jarosław Talacha – kartograf, wydawca, właściciel wydawnictwa „Trzecia Strona”.

 

Katarzyna Turek – geograf, kartograf, absolwentka WGSR UW. W wolnych chwilach miłośniczka lotnictwa, żużla i języków obcych. W Projekcie zajmuje się opracowywaniem map związanych z ruchem lotniczym.

 

Marcin Wereszczyński – geograf, kartograf, absolwent WGiSR UW. Zawodowo specjalista ds. geoinformacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prywatnie miłośnik przyrody, fan Wiedźmina i kartografii fantasy. W Projekcie odpowiedzialny za opracowywanie map tematycznych i statystycznych.

 

Elżbieta Wierzchowska-Ziobro

 

Małgorzata Wojtaszczyk – geografka, absolwentka WGSR UW, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii politycznej, członkini Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Od 2019 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, wcześniej zawodowo związana z Zakładem Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW. Prywatnie miłośniczka Warszawy. W Projekcie odpowiada za dział polskiej soft power oraz zbieranie materiałów nt. relacji międzynarodowych, polityki historycznej, kultury i historii Polski.

 

Martyna Zarzycka – studentka II roku (I stopnia), WGSR UW.

 

Maciej Zych – geograf, kartograf, absolwent WGiSR UW; zawodowo związany z Głównym Urzędem Statystycznym; przewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej, członek Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Miłośnik podróży bliższych i dalszych, rowerów oraz książek reporterskich. W Projekcie odpowiedzialny za opracowywanie map oraz za ogólną opiekę kartograficzną.

 

 

 

Powiązane zdjęcia: