Lekcje pokazowe

Od początku drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021 nasz Zespół Projektowy rozpoczyna serię lekcji pokazowych w ramach przedmiotów: geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Lekcje są przeznaczone dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Ich celem jest popularyzacja zagadnień z zakresu geografii politycznej oraz prezentacja nowoczesnych narzędzi, które mogą zostać wykorzystane w przygotowaniu uczniów do matury. Nauczyciele zgłaszający swoją klasę do wzięcia udziału w wydarzeniu mogą wybrać jeden z ośmiu proponowanych tematów, opartych na scenariuszach opublikowanych na stronie internetowej projektu.

Podstawowe informacje o lekcjach:

– forma stacjonarna lub online (w zależności od lokalizacji szkoły)

– czas trwania 2 x 45 minut

– tematyka – jeden z 8 tematów do wyboru:

1.Położenie Polski – spojrzenie geograficzno-historyczne

2.Polska w organizacjach międzynarodowych

3.Polska i Polacy w świecie

4.Preferencje wyborcze Polaków

5.Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze Polski i Europy

6.Mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy regionalne w Polsce

7.Jak zmierzyć poziom rozwoju? Polska na tle Europy

8.Podział administracyjny Polski

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres: edukacja.atlas2022@uw.edu.pl, w tytule wiadomości umieszczając hasło: Lekcje pokazowe.

Zapraszamy!

Powiązane zdjęcia: