zespol

Zespół

 

Marcin Wojciech Solarz – geograf polityczny i historyczny, politolog; prof. dr hab. Kierownik Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW, członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” PAN oraz Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego. W wolnych chwilach mieszkaniec Pasma Brzanki na Pogórzu Karpackim. Kierownik Projektu.

 

Anna Andruszkiewicz – geograf, kartograf. Obecnie pracuje w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW. Prywatnie miłośniczka zwierząt, przyrody oraz Podlasia. W projekcie opracowuje mapy oraz dba o jego graficzną odsłonę.

 

Szczepan Cegiełko – geograf i kartograf, absolwent WGSR UW. Zawodowo zajmuje się opracowywaniem map tematycznych dotyczących dużych projektów infrastruktury komunikacyjnej oraz map środowiskowych. Prywatnie miłośnik i nauczyciel Lindy Hopa oraz innych tańców swingowych. W projekcie odpowiedzialny za opracowanie map tematycznych dotyczących Ziem Odzyskanych.

 

Ada Górna – geografka, asystentka w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej, gdzie prowadzi badania na temat politycznych i historycznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa miejskiego oraz konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych w miastach. Nauczycielka geografii w jednym z warszawskich liceów. Prywatnie entuzjastka powieści kryminalnych. W projekcie odpowiedzialna za edukację – organizację szkoleń nauczycieli i lekcji pokazowych.

 

Krzysztof Górny – geograf i afrykanista, asystent w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW. Od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od roku 2019 nauczyciel geografii w dwóch warszawskich liceach. Naukowo związany z Afryką Subsaharyjską, kolonializmem i politycznym językiem przestrzeni miejskich. Prywatnie fan klasyki rocka, awifauny polskiej, podróży oraz sportu (głównie piłki nożnej, snookera i F1). W projekcie zajmuje się edukacją oraz gromadzeniem danych.

 

Łukasz Karpecki – językoznawca, antropolog kultury, geograf in spe. W jego kręgu zainteresowań i działań naukowych leżą badania z pogranicza onomastyki, geografii, antropologii kultury i historii. Związany z Zakładem Geografii Politycznej i Historycznej, gdzie prowadzi badania nad nazwami własnymi miejsc leżących na pograniczach kulturowych. Pasjonat genealogii i literatury. W projekcie zajmuje się gromadzeniem danych.

 

Mariusz Kowalski – antropogeograf, dr hab., profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polsko-Litewskiej Komisji Podręcznikowej oraz Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Zainteresowania badawcze: geografia wyborcza, zagadnienia etniczne, historyczne i współczesne podziały terytorialne, demografia, systemy polityczne i społeczno-gospodarcze, geozofia i historiozofia, genealogia i genetyka genealogiczna. W chwilach wolnych miłośnik dobrej książki.

 

Michał Orleański – geograf, planista regionalny, data scientist. Główny specjalista w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego. Naukowo związany z Zakładem Geografii Politycznej i Historycznej, gdzie prowadzi studia nad zmianami nazewnictwa przestrzeni publicznej w miastach Polski po 1989 r. Prywatnie miłośnik podróży, ramen i judo, a wkrótce ojciec trójki dzieci. W projekcie odpowiedzialny za opracowanie rycin i map tematycznych związanych z nazewnictwem i jego zmianami.

 

Marta Raczyńska-Kruk – etnografka, archeolożka, geografka in spe. W ramach swojej działalności badawczej w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej realizuje projekty z pogranicza geografii i antropologii kulturowej. Miłośniczka genealogii, ludowości i podróży. W projekcie odpowiedzialna za wybrane aspekty edukacji i gromadzenie danych do map w atlasie.

 

Magdalena Skorupska – geograf, pedagog. Asystent w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo oddana geografii wyborczej, prywatnie miłośniczka podróży po Polsce i nowych technologii. W projekcie odpowiedzialna za społeczność – administrację strony www i strony na facebooku, a także za mapy wyborcze. 

 

Jarosław Talacha – kartograf, wydawca, właściciel wydawnictwa „Trzecia Strona”.

 

Małgorzata Wojtaszczyk – geografka, absolwentka WGSR UW, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii politycznej, członkini Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Od 2019 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, wcześniej zawodowo związana z Zakładem Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW. Prywatnie miłośniczka Warszawy. W projekcie odpowiada za dział polskiej soft power oraz zbieranie materiałów nt. relacji międzynarodowych, polityki historycznej, kultury i historii Polski.

 

Maciej Zych – geograf, kartograf, absolwent WGiSR UW; zawodowo związany z Głównym Urzędem Statystycznym; przewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej, członek Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Miłośnik podróży bliższych i dalszych, rowerów oraz książek reporterskich. W projekcie odpowiedzialny za opracowywanie map oraz za ogólną opiekę kartograficzną.