ATLASOWE CIEKAWOSTKI

Pomysł przygotowania “Geograficzno-politycznego atlasu Polski” zwerbalizował się w 2012 roku, co ciekawe, podczas badań terenowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2015 roku Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na jego realizację, otwierając trzyletni okres prac nad stworzeniem ponad pół tysiąca map i wykresów/diagramów.

“Geograficzno-polityczny atlas Polski” liczy w sumie 248 stron, w tym aż 206 stron mapowych. Znalazło się w nim 467 map oraz 64 wykresy/diagramy, w tym 13 z mapami.

Co ciekawe, jedna ze stron atlasu to strona z poezją, zajęta przez wiersz Mariana Hemara. Czy znacie tego poetę i wiecie dlaczego został “osobistym” wrogiem III Rzeszy? Odwołanie do tego samego wiersza pojawia się w innym jeszcze miejscu atlasu. Czy wiecie gdzie? Czy znacie ten wiersz, a jeśli tak, to czy zastanawialiście się nad jego przesłaniem? To ono spowodowało, że trafił on na karty naszego atlasu poświęconego współczesnej Polsce.

 

Powiązane zdjęcia: