ATLASOWE CIEKAWOSTKI: odwzorowania cz. 3

Dziś zaprezentujemy Wam już ostatni post dotyczący odwzorowań zastosowanych w I wydaniu “Geograficzno-politycznego atlasu Polski”. Przyjrzymy się trzem pozostałym, nieomawianym wcześniej odwzorowaniom map świata. Dwa z nich – odwzorowanie skośne Merkatora-Hotine’a (skorygowane skośne ortomorficzne – A) oraz odwzorowanie Bergausa (“gwiazdy” – C) zostały wybrane do zastosowania na odpowiednio: 1 mapie oraz 2 mapach. Wybór ten podyktowany był przede wszystkim pożądaną przez autorów właściwością odpowiedniego wpasowania całej mapy w prostokątny, pionowy układ strony. Należy tu zaznaczyć, że odwzorowanie Berghausa (C) najczęściej stosuje się w celach dekoracyjnych (jest np. używane jako logo Stowarzyszenia Geografów Amerykańskich). Zastosowanie odwzorowania Merkatora-Hotine’a (A) było eksperymentem, który na pewnym etapie opracowywania zyskał aprobatę i został wykorzystany w atlasie. Jest to jedna z wersji ukośnych projekcji Mercatora, służąca do kartowania konforemnego (czyli przekształcającego ciągle i jednokrotnie jedną figurę w drugą bez zmiany kątów) obszarów, które są zorientowane skośnie i nie podążają za trendem północ-południe lub wschód-zachód. Ostatnim odwzorowaniem, jakie należy przedstawić jest odwzorowanie równoodległościowe Maurera (dwupunktowe równoodległościowe – . W tym przypadku wybór odwzorowania podyktowany został tematem mapy – ortodromy przedstawiające podróże miały być dobrze widoczne i nie mogły być przerywane. Jest to zmodyfikowana projekcja azymutalna, zachowująca odległości od dwóch wybranych punktów na mapie. Jeśli te dwa punkty są takie same, wynikowa projekcja jest azymutalną projekcją równoodległą. W odwzorowaniu tym została wykonana 1 mapa.
Uff… Przebrnęliśmy przez te wszystkie trudne słowa! Pamiętajcie, że najbardziej (oprócz poprawności) zależy nam na tym, aby forma naszych map była jak najbardziej ciekawa dla odbiorców (czyli Was!) – by przyciągała wzrok, budziła zainteresowanie, zaciekawienie tematem. Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu udało nam się ten cel zrealizować! Dajcie znać!

Powiązane zdjęcia: