ATLASOWE CIEKAWOSTKI: rodzaje map

Czy ciekawi jesteście, jakie rodzaje map dominują w I wydaniu “Geograficzno-politycznego atlasu Polski”? Dziś przedstawimy Wam kolejne ciekawostki z tym związane. W atlasie aż 286 map (61,2 % wszystkich map) to mapy prezentujące dane statystyczne (najczęściej za pomocą metody kartogramu oraz kartodiagramu), np. przyrost naturalny, liczbę ludności, przeładunek w portach itp. Kolejną co do liczebności grupą map są mapy historyczne (82 mapy – 17,6 %) prezentujące np. przebieg dawnych granic politycznych czy terytoria pod władaniem danego władcy. Kolejną – bardzo ciekawą – grupą (58 map – 12,4 %) są mapy nazewnicze. Przedstawiają one np. migracje słów z lub do języka polskiego. Pozostałe mapy (41) stanowią jedynie 8,8 % całego zbioru map. Który z rodzajów map wydaje się Wam najciekawszy?

Powiązane zdjęcia: