atlas 2022 dystrybucja

ATLASOWE CIEKAWOSTKI

Ci, którzy znają nasz atlas od początku wiedzą, że jego pierwszy nakład rozszedł się jeszcze przed oficjalną premierą, a drugi zniknął z księgarni równie szybko. Ale czy zastanawialiście się, kto go wykupił w tak szybkim tempie? Otóż “Geograficzno-polityczny atlas Polski” trafił także do czytelników zagranicznych, tak Polaków, jak i cudzoziemców. Nie wiemy, ile dokładnie egzemplarzy Atlasu opuściło Polskę. Dysponujemy tylko danymi cząstkowymi, ale co najmniej kilkadziesiąt egzemplarzy trafiło do rąk czytelników mieszkających na niemal wszystkich kontynentach świata. Atlas trafił także do polskich placówek dyplomatycznych. Poza Polską recenzje Atlasu ukazały się w Rumunii, na Węgrzech, w Austrii i Holandii, a on sam otrzymał nagrodę w Japonii. Stworzenie “globalnego” atlasu Polski od początku było naszym celem. Stąd Atlas jest w pełni dwujęzyczny i wszystkie jego treści są wyrażone równolegle we współczesnej lingua franca. Chcieliśmy, by Atlas budował rzetelną  wiedzę o Polsce i Polakach, kształtował pozytywny wizerunek naszego kraju i, last but not least, naświetlał z polskiego punktu widzenia ważne problemy międzynarodowe, jak skutki II wojny światowej. Może widzieliście nasz atlas w innych państwach niż zaznaczone na mapie? Może daliście go jakiemuś cudzoziemcowi w prezencie? Może spotkaliście jego zagraniczną recenzję lub omówienie, które nie zostały wyszczególnione na stronie projektu i pokazane na mapie?

Powiązane zdjęcia: