BILANS DEKADY: udział przemysłu w wartości dodanej brutto (WDB)

 
#przemysł
______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: