GEOGRAFIA WŁADZY I JĘZYK POLITYCZNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY: V. lata 1939 – 1945

 
 
Kolejny schemat przedstawia Warszawę z okresu okupacji niemieckiej.
 
Lata 1939-1945 odcisnęły głębokie, destrukcyjne piętno na stolicy, co widoczne jest do dziś. Każdy okres prezentowany na naszych schematach ma przypisany “swój” kolor, podobnie też czas okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej, i każda z barw przynajmniej w części “migruje” na kolejne schematy. Jedyny wyjątek to właśnie kolor granatowy oznaczający okupację niemiecką – czas destrukcji.
 
Substancja materialna Warszawy była systematycznie niszczona od początku wojny. Pierwsza faza zniszczenia miała miejsce jesienią 1939 roku, druga – połączona z masowym rabunkiem – od sierpnia 1944 roku. Już we wrześniu 1939 roku bomby spadły na symbol polskiej państwowości, którym jest Zamek Królewski w Warszawie. Siedziba polskich królów i parlamentu spłonęła – co można uznać za znak – 17 września 1939 roku.
 
Bynajmniej jednak niecała stolica została zniszczona. Warszawa nie jest miastem bez historii także w sensie materialnym. Nawet w ścisłym centrum stolicy można zobaczyć budynki, które przetrwały zagładę. Na przykład wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia sąsiadują ze sobą gmachy niezniszczone jak kościół wizytek czy pokarmelicki, częściowo uszkodzone jak kościół św. Anny i te, które trzeba było podnieść z gruzów jak kościół Św. Krzyża.
 
Warszawa to jednak przede wszystkim Feniks odrodzony z popiołów. Zniszczenia wojenne były też szansą na przebudowę miasta i stworzenie nowych rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych. Czy potraficie je wymienić? Czy Warszawa wykorzystała szansę, którą paradoksalnie stworzyła jej zagłada?
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: