GEOGRAFIA WŁADZY I JĘZYK POLITYCZNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY: VII. lata 1956 – 1989

 
 
Dwa schematy powojenne – ten, prezentowany przed miesiącem i opublikowany dziś, pokazują skalę przemiany współczesnej Warszawy względem przeszłości, a także wysiłek włożony w podniesienie z ruin stolicy naszego kraju.
 
Zagłada miasta następująca w kilku odsłonach po 31 sierpnia 1939 roku była wspólnym dziełem niemiecko-rosyjskim (sowieckim) i nazistowsko-komunistycznym – polityki i ideologii. Czy potrafisz wymienić etapy niszczenia Warszawy? Za kilka dni rocznica Powstania Warszawskiego. Znamy jego tragiczne konsekwencje dla miasta i polskiej kultury. Czy jego brak oznaczałby jednak inny los dla Warszawy i warszawskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego? Dla miasta i dóbr kultury może faktycznie byłby mniej dramatyczny – nie wiemy tego, ale dla żołnierzy wiernych niepodległej Polsce raczej już nie. Wystarczy przypomnieć sobie losy wielu uczestników akcji “Burza” czy powojennej antykomunistycznej konspiracji. „Bić się [więc] czy nie bić?” A jeśli Powstanie Warszawskie było jedną z kluczowych przyczyn postoju armii sowieckiej na linii Wisły do połowy stycznia 1945 roku, przyczyniając się do wyzwolenia znacznie większej części Europy przez zachodnich aliantów niż w scenariuszu alternatywnym, w którym Warszawa zostaje zajęta przez sowietów już w sierpniu 1944 r.? A jeśli dzięki niemu żelazna kurtyna opadła nie na Renie a Łabie?
 
Może zatem mimo wszystko było warto? Może w ten sposób po raz kolejny zmaterializowała się nasza metanarracja geopolityczna o Polsce jako przedmurzu?
 
Więcej kartograficznych wizualizacji polskich metakoncepcji geopolitycznych już w nowym wydania Atlasu.
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: