atlas 2022

MAPA MIESIĄCA – kraje podobne do Polski

Każdy kraj jest niepowtarzalny. Jednak czasami zastanawiamy się, czy gdzieś jest inny kraj podobny do naszego. Co to znaczy „podobny”? Czy mają być podobni ludzie, czy podobny klimat, czy może podobna roślinność? Podobieństw można szukać na wiele sposobów, porównując różne wskaźniki. Na mapie zaznaczono 45 krajów, które są w jakimś sensie podobne do Polski – pod względem powierzchni, liczby ludności, gęstości zaludnienia,
produktu krajowego brutto (zarówno wprost w dolarach amerykańskich, jak i według parytetu siły nabywczej w dolarach międzynarodowych) lub produktu krajowego brutto na mieszkańca (także wyrażonego wprost i według parytetu siły nabywczej). Za kraje podobne uznano te, dla których dany wskaźnik nie różni się więcej niż o 10% względem wartości dla Polski. Dane są za 2018 i 2019 rok. A może znacie inne ciekawe zestawienia dotyczące podobieństwa? Do jakich państw Polska jest podobna wg innych kryteriów? A może wspólnie wybierzemy wskaźniki, według których przygotujemy w przyszłości podobną mapę tego typu?

 

Powiązane zdjęcia: