MAPA MIESIĄCA: Polska jako kraina przejściowa – perspektywa przyrodnicza

W listopadzie żywą dyskusję wzbudziła ostatnia w projekcie MAPA TYGODNIA: Między Wschodem a Zachodem. Polska jako kraina przejściowa i pomostowa: kultura.

W okresie, gdy spierali się Nałkowski z Romerem, ponad 100 lat temu, dużą wagę przywiązywano do kwestii przyrodniczych. W rozważaniach nad potencjalnym odzyskaniem niepodległości przez Polskę przyrodę traktowano jako czynnik sprzyjający lub wrogi na równi z wolą innych narodów. Nałkowski uważał, że jest ona naszym przeciwnikiem, podobnie jak inne państwa, Romer zaś sądził, że jest naszym sojusznikiem.
 
Z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych Polska jest zatem krainą przejściową czy pomostową?

Powiązane zdjęcia: