MAPA TYGODNIA: 25 najczęściej usuwanych nazw w przestrzeni publicznej w latach 1989-2017

 
W latach 1989-2017 miejskie rady narodowe, rady miejskie oraz wojewodowie podjęli łącznie 3 621 uchwał/zarządzeń zastępczych zmieniających 11 357 nazw ulic, placów, parków, skwerów itp. Najwięcej zmian nazw elementów w przestrzeni publicznej wprowadzono w miastach obecnego województwa śląskiego – łącznie 1 893 zmiany (16,7% ogólnej liczby zmian w Polsce). Najmniej takich zmian było w miastach województwa świętokrzyskiego – łącznie 291 zmian (2,5% ogólnej ich liczby). Prawie 67% ogólnej liczby zmian w badanym okresie dotyczyło zmian nazw upamiętniających osoby. W większości przypadków dotyczyły wojskowych, polityków oraz działaczy komunistycznych związanych z Polską Ludową. Najwięcej, bo 1 864 nazwy upamiętniające osoby zostały usunięte w 1990 r., najmniej w 2013 r. – 8 nazw.
 
Najczęściej zastępowane 25 nazw stanowiło 40% wszystkich usuwanych nazw w latach 1989-2017. Najwięcej usunięto ich w okresie między 1989 a 1991 r. – ok. 74% ich ogólnej liczby. W ciągu dwóch kolejnych lat (tj. 1992-1993) zniesionych zostało ich ponad pięciokrotnie mniej, tj. 621, co stanowiło 13,5% ogólnej liczby analizowanego zbioru nazw. Od 1994 r. do 2016 r., tj. w ciągu 23 lat, liczba nazw usuniętych wyniosła 515, czyli prawie tyle ile zniesiono w samym tylko 2017 r. (529).
 
Analiza na poziomie konkretnych nazw wskazuje, że istnieją 3 rodzaje nazw o różnej intensywności ich usuwania w czasie: typ I – większość przypadków usunięcia danej nazwy wystąpiła w 1989 r. (np. „Bolesława Bieruta”, „Feliksa Dzierżyńskiego”), typ II– większość przypadków usunięcia danej nazwy wystąpiła łącznie w latach 1990-1991 (m.in. „Karola Świerczewskiego”, „22-go Lipca”, „Armii Czerwonej”), typ III – większość przypadków usunięcia danej nazwy wystąpiła w 2017 r. („Leona Kruczkowskiego”, „Armii Ludowej”). Przypisanie do I, II lub III typu wydaje się być związane ze stopniem kojarzenia nazw z ustrojem totalitarnym i stopniem ich odrzucania.
 
Czy wiecie kim byli patroni ulic, którzy zostali objęci dekomunizacją? Jak myślicie, czy dekomunizacja nazw ulic i placów została zakończona? Ile spośród 25 najczęściej usuwanych nazw w latach 1989-2017 nadal funkcjonuje w przestrzeni publicznej polskich miast?

Powiązane zdjęcia: