MAPA TYGODNIA: Dominująca rodzina lub grupa językowa

Języki urzędowe występujące na terenie Europy różnią się od siebie, zauważalne jest jednak, że część z nich łączy się na zasadzie podobieństwa. Zastanawialiście się nad różnicami i połączeniami, jakie istnieją między językami występującymi w naszym bliższym bądź dalszym sąsiedztwie? Zaprezentowana dziś mapa ukazuję tę właśnie problematykę.
 
Dotychczas nie wypracowano jednej klasyfikacji genetycznej języków używanych na świecie. Dla uproszczenia przyjmujemy zatem podział zaproponowany w połowie XX w. przez Tadeusza Milewskiego, wedle którego wyróżnia się rodziny i grupy językowe. Aby obraz był pełniejszy dodajemy do tegoż podziału systematykę opracowaną nieco później przez Alfreda Majkiewicza, który wyszczególnił dodatkowo podrodziny i podgrupy językowe. Wyjaśniając ów podział na przykładzie języka polskiego, można powiedzieć, że należy on do podgrupy języków zachodniosłowiańskich, grupy języków słowiańskich, podrodziny języków bałtosłowiańskich oraz rodziny języków indoeuropejskich. Wyszczególnia się również hipotetyczne prajęzyki, takie jak np. prasłowiański, pragermański, praindoeuropejski.
 
Zdecydowana większość języków europejskich ma swojego przodka w postaci języka indoeuropejskiego. Tworzą one następujące grupy językowe: słowiańską, bałtycką, germańską, romańską, grecką (helleńską) i albańską. Jak można zauważyć na mapie, wśród języków urzędowych Europy wyszczególnia się również dwie grupy językowe, które pochodzą spoza obszaru występowania języka indoeuropejskiego. Jest to grupa języków ugrofińskich (należy do rodziny języków uralskich), czyli m. in. język węgierski, fiński i estoński oraz grupa języków semickich (należy do rodziny języków afroazjatyckich), czyli m. in. język maltański. Najliczniejsza część użytkowników posługuje się językami z grupy słowiańskiej (szczególnie z podgrupy wschodniosłowiańskiej, do której należą m. in. język rosyjski, ukraiński i białoruski), germańskiej (m. in. język niemiecki, angielski, austriacki, islandzki, norweski, duński, szwedzki, niderlandzki) i romańskiej (m. in. język francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rumuński). Przyglądając się bliżej językom słowiańskim warto wspomnieć, że dzielą się one na wymienione wcześniej wschodniosłowiańskie, zachodniosłowiańskie (m. in. język polski, czeski, słowacki) oraz południowo-słowiańskie (m. in. język bośniacki, chorwacki, czarnogórski, serbski, bułgarski).
 
Które z przytoczonych połączeń/grupowań okazały się dla was najbardziej zaskakujące?
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: