MAPA TYGODNIA: Eurobarometr: Które z poniższych odpowiedzi są Twoim zdaniem głównymi wyzwaniami dla Unii Europejskiej? Pierwsza najczęściej pojawiająca się odpowiedź.

 
Dziś i za tydzień kończymy tryptyk pytań zadanych w 2019 roku mieszkańcom Unii Europejskiej w ramach badania Eurobarometru. Przyjrzymy się jakie kwestie są głównymi wyzwaniami, które stoją przed Wspólnotą w oczach jej obywateli (respondenci mogli wybrać maksymalnie 3 spośród 10 proponowanych odpowiedzi).
W tym pytaniu możemy zaobserwować dużo większą różnorodność odpowiedzi niż miało to miejsce w przypadku pytań o znaczenie UE czy jej główne atuty. Odpowiedzi wskazywane przez największą liczbę respondentów w różnych krajach odnoszą się do bardzo zróżnicowanych kwestii: społecznych („nierówności społeczne” jako główne wyzwanie dla UE wskazali mieszkańcy 11 państw), ekonomicznych (w tym „bezrobocie” i „niewystarczający wzrost gospodarczy” wskazane przez mieszkańców w sumie 4 państw), związanych z bezpieczeństwem (w tym „kwestie terroryzmu i bezpieczeństwa” i „kwestie migracji”, wskazane w sumie w 11 krajach, również w Polsce – odpowiedziało tak 35% ankietowanych) oraz ochroną środowiska (wskazane przez mieszkańców Danii i Szwecji).
 
Co ciekawe odpowiedzi mieszkańców Europy Północnej: Finlandii, Skandynawii i Wysp Brytyjskich, są zdecydowanie odmienne od odpowiedzi pojawiających się w pozostałych krajach. Tylko tam zwrócono uwagę na kwestie ochrony środowiska oraz terroryzmu i bezpieczeństwa, w dużo mniejszym stopniu odnosząc się do problemów ekonomicznych czy społecznych.
 
Na szczególne zainteresowanie zasługują odpowiedzi mieszkańców Malty, najmniejszego z państw Wspólnoty Europejskiej, a jednocześnie jednego z krajów najsilniej narażonych na negatywne skutki kryzysu migracyjnego, który ma miejsce w Europie od 2015 roku. „Kwestie migracji” jako główne wyzwanie stojące przed Unią Europejską wskazało aż 63% Maltańczyków i jest to zdecydowanie najwyższy odsetek głosów spośród wszystkich uzyskanych odpowiedzi we wszystkich krajach członkowskich.
 
Jak sądzicie, czy Unia Europejska skutecznie radzi sobie ze wspomnianymi wyzwaniami? Z którymi lepiej, a z którymi gorzej?
 
 

Powiązane zdjęcia: