MAPA TYGODNIA: Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie w okresie II i III RP. Tablice komemoratywne

Dziś chcemy pokazać Wam mapę przedstawiającą rozmieszczenie miejsc upamiętnionych na tablicach pamięci na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie – stan na rok 2022.
 
Czy wiecie kim tak naprawdę był Nieznany Żołnierz i jak trumna z jego ciałem znalazła się w Warszawie? Otóż zaraz po zakończeniu I wojny światowej we Francji zrodził się pomysł upamiętnienia nieznanego żołnierza, będącego symbolem walki o wolność ojczyzny. W ślad za Francuzami poszło wiele innych państw, w tym także niepodległa Polska.
 
Spośród piętnastu pobojowisk, z których miał pochodzić nieznany żołnierz, wylosowano pobojowisko lwowskie. We Lwowie zaś wyboru trumny dokonała Jadwiga Zarugiewiczowa – matka, której syn poległ pod Zadwórzem, a jego ciała nigdy nie odnaleziono. Spośród trzech trumien, jej dłoń spoczęła na tej, w której przy ciele poległego znajdowała się czapka maciejówka i orzełek. Świadczyło to o tym, iż Nieznany Żołnierz był ochotniczym obrońcą Lwowa.
 
Trumnę przetransportowano do Warszawy w uroczystym orszaku, którego zwieńczeniem był państwowy pochówek w arkadach Pałacu Saskiego 2 listopada 1925 roku.
 
Projektantem Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie był wybitny rzeźbiarz Stanisław Ostrowski. W swym projekcie przewidział także miejsce na tablice pamięci, które w 1925 roku skupiały się wokół upamiętnienia walk pierwszowojennych i wojny polsko-bolszewickiej. Po wysadzeniu Pałacu Saskiego przez Niemców w ramach odwetu za wybuch Powstania Warszawskiego i zajęcia Warszawy przez Sowietów, władze komunistyczne usunęły przedwojenne tablice dając w ich miejsce nowe, rysując swoją wizję historii na kolejne 45 lat. Wierne kopie tablic z 1925 roku wróciły w 1990 r., a w 1991 r. rozszerzono ich treść o wydarzenia z dziejów Polski począwszy od bitwy pod Cedynią w 972 r. po walki 1945 roku. Kolejno w 2016 r. dodano tablice upamiętniające walki Żołnierzy Niezłomnych stanowiących podziemie antykomunistyczne w latach 1945-1963. Ostatnie tablice dodano w 2017 r. i upamiętniają one działania polskiej samoobrony na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i Lubelszczyźnie w latach 1943-1946.
 
Źródło: J. Hübner-Wojciechowska, Grób Nieznanego Żołnierza, Warszawa, 1991
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: