MAPA TYGODNIA: Które z poniższych odpowiedzi są Twoim zdaniem głównymi wyzwaniami dla Unii Europejskiej? Druga najczęściej pojawiająca się odpowiedź.

W tym tygodniu kontynuujemy analizę odpowiedzi mieszkańców państw Unii Europejskiej na pytanie o główne wyzwania stojące przed UE (na podstawie wyników badania Eurobarometru z 2019 roku).

Na uwagę zasługuje fakt, że „kwestie migracji” znajdują się wśród dwóch najczęściej wskazywanych odpowiedzi w prawie wszystkich krajach Wspólnoty. Wyjątek stanowi sześć państw, które możemy podzielić na trzy grupy.

Pierwsza grupa to Francja, Hiszpania i Portugalia, a więc państwa na południowym zachodzie Unii, w których mieszkańcy większe znaczenie przykładają do kwestii bezrobocia i nierówności społecznych. Drugą grupą są dwa państwa Europy Północnej – Dania i Finlandia – w których większa liczba respondentów wskazywała kwestie terroryzmu i bezpieczeństwa, ochronę środowiska i bezrobocie, niż kwestie migracyjne (ochronę środowiska wskazało też najwięcej osób w Szwecji). Ostatnią grupą, i bardzo ciekawym przypadkiem, jest Rumunia, w której najwięcej osób wskazało kwestie ekonomiczne – niewystarczający wzrost gospodarczy oraz bezrobocie, a na trzecim miejscu, ex aequo z kwestiami migracyjnymi, znalazł się dług publiczny państw członkowskich.

Ciekawe jest również, że kwestie migracji były częściej wskazywane w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej – nie tylko tych bezpośrednio dotkniętych kryzysem migracyjnym z 2015 roku, jak Węgry, ale też w Polsce, Czechach i Estonii; podczas gdy np. we Włoszech (które znajdowały się na pierwszej linii kryzysu migracyjnego) więcej osób jako najistotniejsze wyzwanie wskazało bezrobocie (47% odpowiedzi), a kwestie migracji dopiero w drugiej kolejności (38% odpowiedzi).

Jak sądzicie, na ile na te postawy wpłynie obecny kryzys na granicach z Białorusią? Czy sądzicie, że odbije się on tylko na poglądach mieszkańców państw graniczących z Białorusią, czy też wpłynie na poglądy reszty mieszkańców Unii?

Powiązane zdjęcia: