mniejszości w Polsce

MAPA TYGODNIA: mniejszości w Polsce

 
Nie posiadamy aktualnych danych dotyczących zróżnicowania kulturowego mieszkańców Polski, należy więc posiłkować się dawnymi statystykami. Według najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego, w 2011 roku na terenie Polski mieszkało 871 500 osób (2,26%) deklarujących inną od polskiej narodowość bądź przynależność etniczną. Notuje się więc dużą zmianę w stosunku do roku 1921, kiedy to 7 904 782 mieszkańców kraju stanowili przedstawiciele innych narodowości (30,76%). Świadczy to m. in. o polonizacji mniejszości oraz zmianach, które zaszły w krajobrazie narodowo-etnicznym po II wojnie światowej.
 
W świetle polskiego prawa na terenie kraju mieszkają przedstawiciele 9 mniejszości narodowych (białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska) oraz 4 mniejszości etnicznych (karaimska, łemkowska, romska i tatarska). Nie obrazuje to jednak pełnego kolorytu kulturowego, z jakim można spotkać się na obszarze Polski. Czy znacie nazwy pozostałych grup mniejszościowych, które funkcjonują w polskim krajobrazie?

Powiązane zdjęcia: