MAPA TYGODNIA: nazwy ulic: kumulacja ojców niepodległości i Romer

 
Czy w Polsce jest jakieś miasto, które uhonorowało w przestrzeni publicznej wszystkich ojców założycieli II Rzeczypospolitej – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Wojciecha Korfantego? Zobaczcie sami…
 
Jeśli nie ma wśród nich Twojego miasta, zainteresuj tą kwestią swoich radnych, bo nazewnictwo miejskie w Polsce pozostaje w gestii lokalnych samorządów.
 
Warto jednak pamiętać, że przywołani w dotychczasowych postach ojcowie niepodległości Rzeczypospolitej nie byli jedynymi twórcami wolnej Polski po 123 latach zaborów. II Rzeczpospolita była zbiorowym dziełem naszych przodków urodzonych na przełomie XIX i XX wieku. Za Marianem Hemarem możemy powtórzyć, że “wstała o własny wielki trud oparta, Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona”.
 
Last but not least powinniśmy także pamiętać o zasługach wybitnych polskich uczonych w dziele odbudowy wolnej Polski, np. profesora Eugeniusza Romera, wybitnego polskiego geografa, profesora uniwersytetu we Lwowie, eksperta polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu. Już wkrótce będziemy obchodzić 150. rocznicę jego urodzin (3 lutego 1871 roku). Jego “Geograficzno-statystyczny atlas Polski” był także jednym z kamieni milowych na polskiej drodze do niepodległości.

Powiązane zdjęcia: