nowe granice Polski

MAPA TYGODNIA: Nowe granice Polski

Polska jest państwem, którego większość granic stanowi granica lądowa. Wynosi ona 3017 km, z czego 1295 km, czyli 42,2%, przebiega rzekami i jeziorami – nazwami opatrzone są 94 odcinki rzek i potoków oraz 16 jezior. Wśród rzek, najdłuższe odcinki granic (ponad 10 km) stanowią:
Bug – 363 km, granica z Ukrainą i Białorusią
Nysa Łużycka – 197 km, granica z Niemcami
Odra – 187 km, dwa odcinki granicy: z Niemcami 180 km (w tym 17 km na Odrze Zachodniej) oraz z Czechami 7 km
San – 55 km, granica z Ukrainą
Świsłocz – 38 km, granica z Białorusią
Poprad – 31 km, granica ze Słowacją
Dzika Orlica – 29 km, granica z Czechami
Olza – 24 km, granica z Czechami
Opawa – 22 km, granica z Czechami
Izera – 20 km, granica z Czechami
Dunajec – 17 km, granica ze Słowacją
Białka – 15 km, granica ze Słowacją
Marycha – 13 km, granica z Litwą
Do granicy lądowej zaliczana jest także granica na Zalewie Szczecińskim, wynosząca 17 km (wraz z Zatoką Nowowarpieńską) i na Zalewie Wiślanym, wynosząca 10 km.

Wyjątkową częścią polskiej granicy jest licząca 10,3 km granica z Niemcami na morskiej wyspie Uznam. Na świecie jest tylko 14 wysp morskich (nie licząc wysp sztucznych) przedzielonych granicą państwową, w tym 7 to wyspy duże i znane: Nowa Gwinea, Borneo, Irlandia, Haiti, Ziemia Ognista, Timor, Cypr.

Poza granicą lądową, Polska posiada także granicę morską. De facto tych granic jest kilka. Przede wszystkim jest to linia brzegowa, która nie licząc wewnętrznych wód Zalewu Szczecińskiego i Wiślanego, liczy 524 km (razem z linią brzegową tych zatok byłoby to 770 km). Granicą morską często określana jest także granica morza terytorialnego – wynosi ona 440 km. Ponadto na morzu można wyróżnić granicę wyłącznej strefy ekonomicznej – granica zewnętrzna tej strefy, tj. od strony morza otwartego wynosi 557 km.

Granice wyłącznej strefy ekonomicznej uległy w ostatnim czasie zmianie. Związane jest to z zakończeniem sporu o przebieg granicy między wyłącznymi strefami ekonomicznymi Polski i Danii. Długoletni spór obejmował 3540 km2 powierzchni Bałtyku. 19 listopada 2018 roku została podpisana umowa w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich i, w efekcie, o podziale spornego obszaru (weszła ona w życie 28 czerwca 2019 r.). W wyniku tego porozumienia 2834 km2, czyli 80,1% spornego obszaru, przypadło Danii, zaś 706 km2, czyli 19,9% obszaru, Polsce. Obecnie powierzchnia polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej wynosi 19730 km2.

Słyszeliście o ostatnich zmianach w polskich granicach? Pamiętacie, jakie inne zmiany granic miały miejsce w Polsce po II wojnie światowej?

Powiązane zdjęcia: