MAPA TYGODNIA: Podróże apostolskie Jana Pawła II po Europie

 
W minioną sobotę, 16 października obchodziliśmy 43. rocznicę wyboru na papieża Jana Pawła II. Po niespodziewanie krótkim pontyfikacie Jana Pawła I, trwającym zaledwie 33 dni, kardynałowie Kościoła katolickiego po raz drugi w 1978 roku spotkali się w Kaplicy Sykstyńskiej na konklawe by wyłonić nowego Suwerena Państwa Watykańskiego. Wybrali arcybiskupa metropolitę krakowskiego, kard. Karola Wojtyłę, który wstępując na tron Piotrowy przybrał imię na cześć swoich trzech poprzedników (Jana XXII, Pawła VI i Jana Pawła I). Rozpoczął się tym samym jeden z najdłuższych pontyfikatów, który trwał do 2005 roku. W tym czasie papież Polak odbył 104 podróże apostolskie przemierzając prawie 1,2 mln km, zyskując tym samym przydomek „papieża pielgrzyma”.
 
Dziś naszą uwagę skupimy na podróżach po Europie, które przedstawia poniższa mapa. Jan Paweł II odwiedził znakomitą większość państw Starego Kontynentu. Nie był jedynie w Andorze, Monako, Serbii i Czarnogórze (rozpad tego państwa nastąpił już po śmierci JPII), Macedonii Północnej, Mołdawii oraz na Białorusi i w Rosji, które odwiedzić pragnął, lecz go nie wpuszczono. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wiele z odwiedzonych przez Biskupa Rzymu państw europejskich powstało za jego pontyfikatu, np. Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia czy Bośnia i Hercegowina. Do swej ojczyzny papież Polak odbył aż 8 pielgrzymek. Ostatnią w sierpniu 2002 roku.
 
Jan Paweł II, jako świadek II wojny światowej oraz dwóch systemów totalitarnych (nazizmu i komunizmu), które podzieliły cały kontynent spychając go w otchłań wojennej pożogi, był też zwolennikiem idei zjednoczonej Europy opartej o chrześcijańską tożsamość. Miejsce Polski także widział w UE, o czym świadczą słowa wypowiedziane w 2003 r. na pl. Świętego Piotra do polskich pielgrzymów: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy”. Kilkanaście dni później ponad 13,5 mln Polaków zagłosowało „za”, a 1 maja 2004 roku, na niespełna rok przed śmiercią JPII, Polska wraz z 9 innymi państwami Europy Wschodniej i Południowej stała się członkiem Unii Europejskiej.
 
Jak sądzicie, dlaczego JPII nie dostał zgody władz Rosji na odwiedzenie tego państwa?
 
 
#JanPawełII #JPII #papież
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: