MAPA TYGODNIA: Polacy na rumuńskiej Bukowinie

W 1930 roku w Rumunii mieszkało prawie 16 tysięcy osób deklarujących narodowość polską. Przez kolejnych osiemdziesiąt lat liczba ta spadła ponad sześciokrotnie. Zgodnie ze spisem powszechnym z 2011 roku Rumunię zamieszkiwało 2543 Polaków, z czego zdecydowana większość w okręgu Suczawa w południowej części Bukowiny.

Pierwsi Polacy pojawili się w Rumunii już w XIV wieku, jednak wzmożona emigracja miała miejsce przede wszystkim w pierwszej połowie wieku XIX. Ówczesną zmianę miejsca zamieszkania ułatwiał fakt, że zarówno Galicja, z której przybywali osadnicy, jak i Bukowina znajdowały się w jednym organizmie państwowym, Cesarstwie Austriackim (później Austro-Węgierskim). Wtedy też powstały trzy główne, do dziś najliczniejsze, skupiska Polaków, wsie Nowy Sołoniec (założony przez polskie rodziny w 1834 r.), Plesza (założona w 1835 r. również przez rodziny polskie) i Pojana Mikuli (założona w 1837 r. przez osadników polskich i sudeckich Niemców).

Po II wojnie światowej część polskich mieszkańców Bukowiny w ramach akcji repatriacyjnej została przesiedlona do Polski, głównie na Pomorze Zachodnie i obszar dawnego województwa zielonogórskiego.

Dziś „polskie wsie” na Bukowinie zamieszkiwane są przede wszystkim przez potomków górali czadeckich, grupy etnograficznej pochodzącej z północno-zachodniej Słowacji, jednak charakteryzującej się polską tożsamością narodową (ludność ta przybyła w okolice miasta Czadca z okolic Żywca i Cieszyna w XVI wieku). Ze względu na znaczną izolację bukowińskich wsi, ich mieszkańcy w dużym stopniu zachowali poczucie odrębności narodowej oraz charakterystyczny folklor, będący mieszanką wpływów polskich (głównie małopolskich i śląskich) z elementami słowackimi i rumuńskimi.

Współcześnie mniejszość polska jest jedną z dwudziestu oficjalnie uznawanych mniejszości narodowych w Rumunii. Oznacza to, między innymi, że jej przedstawiciele mogą na specjalnych zasadach zasiadać w Izbie Deputowanych, izbie niższej rumuńskiego parlamentu. Obecnie, w kadencji 2020-2024, Polacy, podobnie jak członkowie innych mniejszości narodowych, mają jednego przedstawiciela w Izbie Deputowanych, wybranego z ramienia Związku Polaków w Rumunii, głównej organizacji polskiej w kraju, mającej siedzibę w Domu Polskim w Suczawie.

Czy znacie przykłady innych państw, w których Polacy zasiadają w parlamencie lub w inny sposób uczestniczą we władzach? A może znacie więcej ciekawostek o Polakach zamieszkujących Rumunię? Zapraszamy do komentowania!

#rumunia #polacywrumunii #mniejszoscpolskawrumunii

_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: