MAPA TYGODNIA: Polska dyplomacja w czasie wojny na Ukrainie

Wraz z początkiem napaści Rosji na Ukrainę w lutym br. oczywiste stało się, że z powodów
bezpieczeństwa wizyty zagranicznych przywódców w Kijowie nie są możliwe. Przez kilka tygodni od rozpoczęcia walk na Ukrainie to Polska stała się międzynarodowym hubem – nie tylko dla milionów uchodźców, ale również dla dyplomatów i przywódców świata zaangażowanego w pomoc naszym
zaatakowanym sąsiadom. Z jednej strony, przywódcy różnych państw świata odwiedzali w tym czasie
Polskę, z drugiej zaś, polskie władze podjęły wysiłek organizacji międzynarodowej koalicji (głównie w
ramach UE, OBWE i NATO) przeciwko działaniom Rosji.
 
Nasza dzisiejsza mapa prezentuje dyplomację w czasach wojny. Zaznaczono na niej kierunki, z których do Polski przybyli zagraniczni przywódcy (w randze głowy państwa, premiera, ministra spraw zagranicznych lub osoby piastującej inne ważne międzynarodowe stanowisko), a także podróże zagraniczne prezydenta A. Dudy, premiera M. Morawieckiego i MSZ Z. Raua w okresie od 24 lutego do końca kwietnia 2022 r. To właśnie w tym okresie podróże do Ukrainy były bardzo ograniczone.
 
W omawianym okresie Polskę odwiedziły głowy Litwy, Łotwy, Niemiec, Bułgarii, Estonii, Słowacji,
Węgier, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych, a także premierzy Belgii, Mołdawii, Kanady, Rumunii,
Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Czech. Do Polski przyjechali także ministrowie spraw zagranicznych
22 państw (w tym Japonii, Brazylii, Iraku czy Sudanu). Co więcej, do Polski przyjechali także sekretarze
generalni ONZ, NATO i Ligi Państw Arabskich, przewodnicząca KE, prezes Banku Światowego czy
przewodniczący MKOl. Szczególną pozycję na naszej mapie odgrywają także goście ze Stanów
Zjednoczonych, których w analizowanym okresie reprezentowali w Polsce: prezydent Joe Biden, wiceprezydent Kamala Harris, sekretarz stanu Antony Blinken, sekretarz obrony Lloyd Austin, przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz dyrektor CIA Bill Burns. Podczas wszystkich tych wizyt głównym omawianym tematem była wojna na Ukrainie oraz sposoby oddziaływania na Rosję poprzez jej globalną izolację.
 
Nie inaczej było w trakcie podróży zagranicznych prezydenta, premiera i MSZ Polski. A. Duda był
ostatnim zagranicznym liderem, który odwiedził Kijów 23 lutego, na dzień przed napaścią Rosji na
Ukrainę. Prezydent od 24 lutego do 1 maja udał się do 9 państw, tj. Wielkiej Brytanii, Włoch, Watykanu, Belgii, Bułgarii, Mołdawii, Rumuni, Turcji, Czech oraz ponownie na Ukrainę (jako jeden z pierwszych liderów już po wybuchu wojny). M. Morawiecki odwiedził w tym czasie 12 państw (w tym także Ukrainę), a Z. Rau 15 państw. Ministrowi spraw zagranicznych Polski niewątpliwie pomógł mandat przewodniczącego OBWE, który wypełnia od 13 stycznia 2022 r. przez kolejny rok.
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: