MAPA TYGODNIA: Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (bez stypendiów i kredytów)

Polska Pomoc to program realizowany od 2011 roku na całym świecie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z organami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi w krajach partnerskich. Obejmuje różne formy pomocy rozwojowej oraz humanitarnej, przede wszystkim poprzez przekazywanie funduszy w ramach małych grantów, dotacji, konkursów, projektów administracji rządowej, pomocy dwustronnej, stypendiów oraz kredytów.
 
Nadrzędnym celem Polskiej Pomocy jest wspieranie trwałego rozwoju społeczeństwa i gospodarki w krajach rozwijających się, podejmowanie inicjatyw zmierzających do ograniczenia ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, wspieranie procesów demokratyzacyjnych i reform państwa, budowa nowoczesnych instytucji państwowych, promowanie praw człowieka oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (za: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/o-polskiej-pomocy, dostęp: 11.09.2022).
 
Coroczne działania podejmowane w ramach programu podsumowane zostają w szczegółowych raportach. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które kraje w danym roku otrzymały polską pomoc i w jakiej formie. Rokrocznie Polska wybiera kilka krajów, dla których pomoc traktowana jest priorytetowo. W 2016 i 2017 roku były to: Ukraina, Białoruś, Gruzja i Mołdawia (w ramach programu Partnerstwo Wschodnie) oraz Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Palestyna i Mjanma. W 2018 i 2019 roku do listy dołączyły Liban i Uganda.
 
W sumie w latach 2016-2019 polska pomoc rozwojowa trafiła do 117 krajów świata, z czego 75 państw otrzymało pomoc inną niż stypendia i kredyty. Dodatkowo w programie znalazła się pula środków przeznaczona dla grupy państw lub państwa niesprecyzowanego, stanowiąca ponad 30% wszystkich przekazanych funduszy innych niż stypendia i kredyty. Sumarycznie w latach 2016-2019 polska pomoc rozwojowa bez stypendiów i kredytów wyniosła ponad 1 miliard 396 milionów złotych. Najwięcej środków trafiło do Turcji (ponad 200 milionów złotych, głównie w ramach Unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji), Białorusi (ponad 187 milionów złotych), Ukrainy (niemal 152 miliony złotych) i Syrii (ponad 147 milionów złotych).
 
Poniższa mapa prezentuje szczegóły dystrybucji środków innych niż stypendia i kredyty w ramach Polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w latach 2016-2019. Czy pomoc dla któregoś z krajów wydaje Wam się zaskakująca?
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: