wskaźnik wolności politycznej

MAPA TYGODNIA: Unia Europejska, EFTA i Wielka Brytania – wskaźnik wolności politycznej

W pierwszym wydaniu „Geograficzno-politycznego atlasu Polski” na kilku mapach przedstawiony był wskaźnik wolności politycznej dla 2016 roku przygotowywany przez Freedom House. Na mapach tych Polska była porównywana z wybranymi państwami w różnym układzie regionalnym. Warto zobaczyć, jak ten wskaźnik zmienił się po czterech latach dla państw Unii Europejskiej, państw EFTA i Wielkiej Brytanii.

Na mapie przedstawiony jest kartogramem wskaźnik wolności politycznej dla 2020 roku, zaś diagramami wzrost lub spadek tego wskaźnika względem 2016 roku. Spośród 210 uwzględnionych w raporcie Freedom House państw i terytoriów 32 państwa regionu zajmują wysokie lokaty – trzy państwa skandynawskie, tj. Finlandia, Norwegia i Szwecja, zajmują ex aequo pierwsze miejsce zdobywając maksymalną liczbę punktów tego wskaźnika – 100.
Najodleglejszą, 86 pozycję, zajmują Węgry, które z 70 punktami są klasyfikowane jako jedyne państwo częściowo wolne (pozostałe z omawianych państw zaliczają się do wolnych politycznie). Polska w 2020 roku uzyskała 84 punkty zajmując 59 pozycję na świecie i 29 na 32 omawiane tu państwa. W porównaniu z 2016 rokiem w przypadku 13 z omawianych państw nie nastąpiła zmiana punktacji, w przypadku 4 nastąpił jej wzrost (najwięcej w przypadku Grecji o 5 punktów), zaś w przypadku 15 państw nastąpił spadek punktacji (maksymalnie w przypadku Polski i Węgier o 9 punktów). Polska w 2016 roku uzyskała 93 punkty była sklasyfikowana na 33 miejscu w świecie (w 2020 spadek o 26 miejsc) i na 21 miejscu wśród 32 państw UE, EFTA i Wielkiej
Brytanii (w 2020 spadek o 8 miejsc).

Jakie inne miary wolności politycznej znacie, albo co według Was powinno być w takich wskaźnikach brane pod uwagę?

 

Powiązane zdjęcia: