zmiany administracyjne w Polsce

MAPA TYGODNIA: zmiany administracyjne w Polsce

W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny na województwa i gminy zastąpiony został podziałem trójstopniowym, w którego skład wchodzą województwa, powiaty i gminy. W nowym podziale ze starego został zachowany podział na gminy.

Nowy podział administracyjny od chwili jego wprowadzenia ulega modyfikacjom. Zmianie uległa liczba powiatów, tworzone i likwidowane były gminy. Praktycznie co roku następują niewielkie korekty granic powiatów i gmin, a czasami także województw. Zmiany granic mogą być zarówno niewielkie, obejmujące pojedyncze działki, jak i duże, gdy przynależność administracyjną zmieniają całe wsie, czy gminy.

Na załączonej mapie pokazane zostały wszystkie istotniejsze zmiany w podziale administracyjnym, które nastąpiły po 1 stycznia 1999 r. do 1 stycznia 2021 r. włącznie. Uwzględniono na niej wszystkie przypadki utworzenia lub zniesienia jednostki administracyjnej (powiat, gmina) oraz te zmiany granic, w których wyniku przynależność administracyjną zmieniło terytorium o powierzchni co najmniej 100 ha (1 km 2 ) lub zamieszkane przez co najmniej 100 mieszkańców (w tym zmiany przynależności całych gmin i wsi). Ponadto pokazano przypadki, gdy zmianie uległa nazwa jednostki administracyjnej (powiatu, gminy) lub zmieniono siedzibę władz jednostki. Pominięte na mapie są natomiast zmiany granic miast znajdujących się w gminach miejsko-wiejskich – są to zmiany granic jednostki pomocniczej gminy, a nie zmiany granic jednostki administracyjnej.

Czy doświadczyliście powyższych zmian na własnej skórze? Jesteście zwolennikami czy przeciwnikami obecnego podziału administracyjnego? Jakie zmiany proponowalibyście wprowadzić?

 

Powiązane zdjęcia: