Rada naukowa projektu

RADA NAUKOWA PROJEKTU / ADVISORY SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa

Prof. Maoz Azaryahu, Uniwersytet w Hajfie, Izrael

Dr Péter Balogh, Uniwersytet im. Eötvösa Loránda, Budapeszt, Węgry

Dr inż. Robert Władysław Bauer, dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, Warszawa

Prof. Urszula Bijak, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków – przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Prof. Jeremy Black, Uniwersytet w Exeter, Exeter, Wielka Brytania

Prof. Voicu Bodocan, Uniwersytet im. V. Babeșa i J. Bolyaia, Kluż-Napoka, Rumunia – zastępca redaktora naczelnego Revista Română de Geografie Politică (Romanian Review on Political Geography)

Prof. Stanley D. Brunn, University of Kentucky, USA

Prof. Andrzej Chwalba, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Danielle Drozdzewski, Uniwersytet Sztokholmski, Sztokholm, Szwecja

Prof. Ken Foote, University of Connecticut, USA – b. przewodniczący American Association of Geographers

Dr Ferenc Gyuris, Uniwersytet im. Eötvösa Loránda, Budapeszt, Węgry – Book Review Editor w Hungarian Geographical Bulletin

Prof. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Peter Jordan, Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń, Austria

Prof. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 
Prof. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Prof. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Paul Robert Magocsi, Uniwersytet w Toronto, Toronto, Kanada

Prof. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Virginie Mamadouh, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia – współprzewodnicząca Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej

Red. Jakub Mielnik, tygodnik “Wprost”

Prof. Jean-Marie Miossec, Université Paul Valéry-Montpellier, Montpellier, Francja

Prof. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Olaf Osica, przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w latach 2011-2016

Prof. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Dr Konrad Prandecki, przewodniczący Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa

Dr Vojtěch Przybyla, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Bratysława, Słowacja

Philippe Rekacewicz, Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia – kartograf w Le Monde diplomatique w latach 1988-2014 (Francja), współautor 5 atlasów z zakresu geopolityki

Prof. Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Prof. James Derrick Sidaway, National University of Singapore, Singapur

Prof. Marek Sobczyński, Uniwersytet Łódzki, Łódź – członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej w latach 2004-2012

Prof. Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Gábor Szalkai, Uniwersytet im. Eötvösa Loránda, Budapeszt, Węgry

Prof. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Warszawa.

Prof. Jan Wendt, Uniwersytet Gdański, Gdańsk – członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej w latach 2012-2020

Red. Michał Żakowski, Polskie Radio Program 3

 

Powiązane zdjęcia: