PISA MATEMATYKA

PIĄTKI Z EDUKACJĄ: wyniki badanie PISA: matematyka

 
Dzisiejszym postem otwieramy serię “Piątków z edukacją”. Zastanawialiście się kiedyś, jak polscy uczniowie wypadają na tle rówieśników z innych krajów? Odpowiedź na to pytanie przybliżą nam wyniki ciekawego badania zwanego Programem Międzynarodowej Oceny Uczniów (Programme of International Student Assessment – PISA), koordynowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zbadano w nim 15-letnich uczniów pod względem ich umiejętności z zakresu czytania, nauk ścisłych (o których bliżej opowiemy w kolejnych postach) oraz matematyki. Zmierzono umiejętności matematyczne 15-latków w zakresie wykorzystywania i interpretacji matematyki w różnych kontekstach w celu opisywania, przewidywania i wyjaśniania rozmaitych zjawisk. Wynikiem badania jest średnia liczba punktów uzyskanych przez jednego ucznia w danym państwie.
 
Polski uczeń zdobył średnio 503,0 punkty. Wyższy wynik uzyskali uczniowie z następujących państw: Niemiec, Danii, Belgii, Estonii i Słowenii (503,1 – 519,9 pkt.), a najlepiej wypadli uczniowie z Finlandii, Szwajcarii oraz Holandii (520,0 – 528,3 pkt.). Gorzej wypadli 15-latkowie z takich państw jak Szwecja, Norwegia, Islandia, Łotwa, Litwa, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Czechy, Słowacja, Austria i Węgry. Najgorzej na tle badanych państw wypadli uczniowie z Grecji oraz Włoch (454,6 – 479,9 pkt.).
 
Czy te wyniki są dla Was zaskoczeniem? Pozytywnym czy negatywnym? Czekamy na Wasze opinie!

Powiązane zdjęcia: