PIĄTKOWY POST PANDEMICZNY – łóżka na 10 tys. mieszkańców

Jednym ze wskaźników dostępności do służby zdrowia jest liczba łóżek szpitalnych przypadających na ludność. W 32 państwach Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii w 2018 roku, zgodnie z danymi Eurostatu, było 2626 tys. łóżek szpitalnych, czyli średnio 499 łóżek na 100 tys. mieszkańców. Najwięcej łóżek szpitalnych było w Niemczech – 661 tys., Francji – 396 tys. i Polsce – 248 tys., najmniej zaś w Liechtensteinie – zaledwie 29, Islandii – 1014 i na Malcie – 2088. W przeliczeniu zaś na 100 tys. mieszkańców najwięcej łóżek szpitalnych było w Niemczech – 800 i Bułgarii – 757, najmniej zaś w Liechtensteinie – 102 i Szwecji – 214. Polska z 654 łóżkami na 100 tys. mieszkańców, plasowała się na 7 miejscu spośród tych 32 państw.

Powiązane zdjęcia: