PIĄTKOWY POST PANDEMICZNY: Unia Europejska – chęć zaszczepienia się przeciwko COVID

 
W grudniu 2020 roku Parlament Europejski zlecił badanie ankietowe dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 i działań z tym związanych. Zostało ono przeprowadzone na próbie ok. 25 tys. mieszkańców Unii Europejskiej liczących 16-64 lata (w 16 państwach), 16-54 lata (w 10 państwach) lub 16 i więcej lat (w 1 państwie).
 
Główne pytanie dotyczyło chęci zaszczepienia się, gdy szczepionka będzie już zatwierdzona do użycia i dostępna na rynku. W skali całej Unii planowało się zaszczepić 70% mieszkańców, w tym 23% najszybciej, jak to jest możliwe, kolejnych 29% nieco później, jednak do końca 2021 r., a 18% w późniejszym terminie. Z drugiej strony 17% mieszkańców nie zamierza się zaszczepić, zaś 13% nie miało na ten temat zdania.
 
W podziale na państwa, najwięcej osób chcących się zaszczepić jest na Malcie – 91%, w Hiszpanii – 87% i Danii – 84%, najmniej zaś na Węgrzech – 49%, w Polsce i Czechach – po 51%, przy czym odsetek osób, którzy chcą się zaszczepić najszybciej, jak to jest możliwe największy jest na Malcie – 41%, w Irlandii – 37% i Danii – 35%, zaś najmniejszy we Francji – 11% oraz Bułgarii i Węgrzech – po 12% (w Polsce wyniósł on 15%).
 
Osoby, które w ogóle nie zamierzają się zaszczepić stanowią największy odsetek mieszkańców Bułgarii – 34%, Słowenii – 33% oraz Słowacji i Węgier – po 32%, najmniej zaś takich osób jest na Malcie – 4%, w Danii – 5% i Hiszpanii – 6% (w Polsce było 27% takich osób).

Powiązane zdjęcia: