PIĄTKOWY POST PANDEMICZNY: Unia Europejska – poparcie działań rządów przeciw pandemii COVID

 
Mamy nowe, ciekawe dane, dlatego wracamy do piątkowych postów pandemicznych dotyczących pandemii COVID 19.
 
Parlament Europejski zleca specjalne badanie dotyczące postaw i opinii obywateli europejskich w czasie pandemii COVID-19. Jest to badanie ankietowe przeprowadzane na próbie ok. 25 tys. mieszkańców Unii Europejskiej (po ok. 1000 osób z większych państw Unii i ok. 500 osób z państw mniejszych). Trzecia runda tego badania została przeprowadzona przez firmę Kantar na przełomie września i października 2020 r. (poprzednie badania odbyły
się na przełomie kwietnia i maja oraz w połowie czerwca 2020 r.).
 
Badanie dotyczy głównie działań Unii Europejskiej w ramach zwalczania pandemii, jednak niektóre z pytań dotyczą także opinii na temat działań rządów krajowych. Szczególnie istotne jest tu pytanie o poparcie lub jego brak dla działań własnego rządu przeciw pandemii COVID-19. Poparcie to na przełomie września i października 2020 r. w skali całej UE wynosiło 48,6% (dla porównania – na przełomie kwietnia i maja 2020 r.: 55,9%, a w czerwcu 2020 r.: 57,5%). Maksymalne poparcie odnotowane było dla działań rządu Danii – 74,9%, Luksemburga – 73,9% i Finlandii – 70,7%, zaś najmniejsze dla rządów Hiszpanii – 29,8%, Polski – 31,4% i Bułgarii – 31,9% (dla porównania na przełomie kwietnia i maja maksymalne poparcie było dla rządów Danii – 85,5%, Irlandii – 84,7% i Portugalii – 82,6%, zaś minimalne dla rządów Hiszpanii – 35,1%, Polski – 40,0% i Francji – 42,3%, natomiast w połowie czerwca maksymalne poparcie było dla rządów Luksemburga – 88,4%, Cypru – 87,2% i Irlandii – 87,1%, zaś minimalne dla rządów Polski – 38,8%, Francji – 44,3% i Hiszpanii – 44,9%).
 
Nie zapytamy Was o to, czy popieracie działania rządu, ale jesteśmy ciekawi, czy macie pomysł na uwarunkowania ukazanego na mapie zróżnicowania, może inne niż różnice w nałożonych przez rządy restrykcjach?

Powiązane zdjęcia: