POLITYCZNOGEOGRAFICZNA REGIONALIZACJA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI: podprowincje

 
Cieszymy się z wciąż żywych reakcji na tę serię map!
 
Kryteria podziału stanowią kolejne wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć budując tego typu regionalizację. Jak pamiętacie, wydzielając megaregiony odwołaliśmy się do kryteriów politycznych, tj. decyzji podejmowanych przez zwycięskie mocarstwa w obliczu końca drugiej wojny światowej. Podział na prowincje odwołuje się z kolei do dwóch różnych kryteriów. Podział Nowopolski na zachodnią i północną opiera się na kryterium geograficznym, tj. wiąże się z rozłącznością terytorialną Ziem Zachodnich i Północnych. Z kolei podział Staropolski na prowincje jest pochodną rozbiorów (1772, 1793, 1795) i modyfikacji ich granic z 1815 i 1846 roku. To te decyzje stworzyły trójdzielną przestrzeń, w której nastąpiła egzogeniczna modernizacja ziem polskich.
 
Dziś schodzimy na jeszcze niższy szczebel podziału, prezentując podprowincje. Zauważcie, że linie na mapie stają się coraz cieńsze, co jest także odzwierciedleniem słabnącej wagi pokazywanych podziałów. Na trzecim szczeblu podziału “działają” trzy rodzaje kryteriów: geograficzne, osadnicze i wewnętrzno-polityczne związane z podziałami politycznymi i administracyjnymi państw zaborczych.
 
Czy potraficie wskazać podprowincje wyróżnione na podstawie kryteriów osadniczych, a także te, które zostały zaznaczone na mapie ze względu na wewnętrzne podziały politycznogeograficzne państw zaborczych? Dlaczego wyróżniliśmy Warszawę (podpowiedź: nie ze względu na nasz Uniwersytet)? Czy wiecie, które części współczesnej Polski od średniowiecza do XX wieku stanowiły część Węgier?
 
#regionalizacja #polska #podprowincje
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: