POST KARTOGRAFICZNY: barwy na mapie

Barwa jest to wrażenie zmysłu wzroku wywołane przez światło w zakresie widzialnym (ok. 380 – 780 nm). Barwy dzielimy na achromatyczne (pozbawione koloru, czyli: biały, czarny oraz szary) oraz chromatyczne (kolorowe). Określając barwy chromatyczne należy rozróżnić ich trzy składowe: kolor (ton), jasność (walor) oraz nasycenie. Tu pojawia się odpowiedź na pytanie zadane w poprzednim poście kartograficznym (“Czym – w grafice – różni się kolor od barwy?”) – barwa jest pojęciem szerszym i nadrzędnym w stosunku do pojęcia koloru. Kolor jest bowiem składową barwy, dlatego używanie tych dwóch terminów naprzemiennie nie jest poprawne. Czym jest kolor oraz czym jest jasność wyjaśniliśmy w poprzednim poście. Czym natomiast jest nasycenie? Można go zdefiniować jako intensywność barwy, czystość barwy, czy też po prostu zawartość czystego koloru w barwie. Nie ulega wątpliwości, że rola barwy na mapie jest nieoceniona, jeśli chodzi o atrakcyjność wizualną mapy oraz jej poglądowość (mapy barwne są bardziej poglądowe niż mapy czarno-białe). Barwa pozwala także przekazać więcej informacji na mapie – możemy za jej pomocą rozróżnić więcej obiektów. Ale oprócz rozróżniania możemy także operować kontrastami – ciepły/zimny, jasny/ciemny, czysty/mętny, które to pozwalają na przedstawianie przeciwieństw. Dzięki barwie możemy także zróżnicować poziomy czytelności – treść podkładową mapy przedstawić jako jaśniejszą, delikatniejszą, natomiast treść tematyczną – bardziej wyraźną, intensywniejszą. Bardzo ważną zasadą podczas stosowania barw jest pamiętanie o tym, że barwa ma ułatwiać czytanie mapy, tzn. powinna być odpowiednio dobrana do poszczególnych obiektów – cieki powinno przedstawiać się na niebiesko, lasy na zielono itd. Opracowując mapę na komputerze, należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii – barwy wyświetlające się na ekranie monitora mogą znacznie różnić się od tego, co otrzymamy na wydruku. Różnica ta wynika z dwóch różnych modeli mieszania barw – addytywnego (na monitorze – suma wszystkich barw daje biel) oraz substraktywnego (w drukarce – suma wszystkich barw daje czerń). Pamiętając o tych wszystkich kwestiach dotyczących barw na pewno przyczynimy się do tego, że nasza mapa będzie poprawna, poglądowa oraz atrakcyjna dla odbiorcy. 

 

Powiązane zdjęcia: