POST KARTOGRAFICZNY: metoda zasięgów

Kontynuujemy serię postów kartograficznych. Dziś na tapet trafia metoda zasięgów (areałów), której to modyfikację i rozwinięcie stanowi metoda chorochromatyczna, o której pisaliśmy w poprzednim kartograficznym poście. Metoda zasięgów polega na oznaczeniu na mapie występowania danego zjawiska. Podobnie jak metoda chorochromatyczna, jest to metoda jakościowa o odniesieniu powierzchniowym – mimo stosowania różnych elementów graficznych, takich jak sygnatury czy linie. Zasadnicza różnica między metodą chorochromatyczną a metodą zasięgów jest taka, że w metodzie zasięgów poszczególne obszary występowania zjawisk mogą się na siebie nakładać. Dodatkowo, w metodzie zasięgów obszar mapy nie musi być pokryty w całości zasięgami – mogą na mapie znajdować się obszary, na których nie występuje żaden z nich. Oznaczeniu zasięgów (powierzchni) na mapach służą różne sposoby: oznaczenie linią ciągłą lub przerywaną (zasięg liniowy), oznaczenie barwą lub deseniem (zasięg plamowy/powierzchniowy), umieszczenie powtarzających się znaków – często bez rysowania granicy (zasięg sygnaturowy), oznaczenie rozciągłością napisu objaśniającego zjawisko (zasięg opisowy). Warto też zwrócić uwagę na kwestie zasięgów otwartych i zamkniętych. W przypadku, gdy dane zjawisko rozciąga się poza obszar kartowania, to na mapę nanosi się jedną niezamkniętą linię – mamy wtedy do czynienia z zasięgiem otwartym. Jeśli natomiast zasięg występowania zjawiska jest mniejszy niż obszar kartowania, wtedy pojawia się zasięg zamknięty. Należy też wspomnieć, że metoda zasięgów jest metodą obarczoną dużym stopniem generalizacji i przedstawia dane zjawisko zazwyczaj w przybliżeniu. Tak, jak w przypadku każdej mapy – niezwykle istotne jest zadbanie o jej czytelność, szczególnie przy wielu nakładających się na siebie zasięgach. Warto w takim przypadku zastosować na jednej mapie różne rodzaje zasięgów – liniowe, plamowe, sygnaturowe i opisowe.

Znamy już podstawy teoretyczne, a jak to wygląda w praktyce? Czy znacie przykłady map, na których powszechnie stosuje się metodę zasięgów?

Powiązane zdjęcia: