Rada naukowa projektu

RADA NAUKOWA PROJEKTU / ADVISORY SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa.

Prof. Maoz Azaryahu, Uniwersytet w Hajfie, Izrael.

Dr inż. Robert Władysław Bauer, dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Prof. Urszula Bijak, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków – przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

Prof. Jeremy Black, Uniwersytet w Exeter, Exeter, Wielka Brytania.

Prof. Voicu Bodocan, Uniwersytet im. V. Babeșa i J. Bolyaia, Kluż-Napoka, Rumunia – zastępca redaktora naczelnego Revista Română de Geografie Politică (Romanian Review on Political Geography).

Prof. Stanley D. Brunn, University of Kentucky, USA.

Prof. Andrzej Chwalba, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Prof. Danielle Drozdzewski, Uniwersytet Sztokholmski, Sztokholm, Szwecja.

Prof. Ken Foote, University of Connecticut, USA – b. przewodniczący American Association of Geographers.

Dr Ferenc Gyuris, Uniwersytet im. Eötvösa Loránda, Budapeszt, Węgry – Book Review Editor w Hungarian Geographical Bulletin.

Prof. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Peter Jordan, Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń, Austria.

Prof. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
Prof. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Prof. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Prof. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Prof. Paul Robert Magocsi, Uniwersytet w Toronto, Toronto, Kanada.

Prof. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Prof. Virginie Mamadouh, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia – współprzewodnicząca Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Red. Jakub Mielnik, tygodnik “Wprost”.

Prof. Jean-Marie Miossec, Université Paul Valéry-Montpellier, Montpellier, Francja.

Prof. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Dr Olaf Osica, przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w latach 2011-2016. 

Prof. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Dr Konrad Prandecki, przewodniczący Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa.

Philippe Rekacewicz, Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia – kartograf w Le Monde diplomatique w latach 1988-2014 (Francja), współautor 5 atlasów z zakresu geopolityki.

Prof. Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Prof. Marek Sobczyński, Uniwersytet Łódzki, Łódź – członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej w latach 2004-2012. 

Prof. Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Gábor Szalkai, Uniwersytet im. Eötvösa Loránda, Budapeszt, Węgry.

Prof. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Warszawa.

Prof. Jan Wendt, Uniwersytet Gdański, Gdańsk – członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej w latach 2012-2020.

Red. Michał Żakowski, Polskie Radio Program 3.