ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA LEKCJE POKAZOWE!

 
 
Przypominamy o możliwości zapisów na lekcje pokazowe! Są one przeznaczone dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników.
 
Nauczyciele zgłaszający swoją klasę do wzięcia udziału w wydarzeniu mogą wybrać jeden z ośmiu tematów, opartych na opracowanych przez nasz Zespół scenariuszach lekcji:
 
1. Położenie Polski – spojrzenie geograficzno-historyczne,
2. Polska w organizacjach międzynarodowych,
3. Polska i Polacy w świecie,
4. Preferencje wyborcze Polaków,
5. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze Polski i Europy,
6. Mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy regionalne w Polsce,
7. Jak zmierzyć poziom rozwoju? Polska na tle Europy,
8. Podział administracyjny Polski.
 
Scenariusze znajdują się na stronie Projektu –> https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze-lekcji/
 
Podstawowe informacje o lekcjach:
 
– forma (online do odwołania),
– czas trwania 2 x 45 minut.
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres edukacja.atlas2022@uw.edu.pl, w tytule wiadomości umieszczając hasło: Lekcje pokazowe.
 
Zapraszamy!

Powiązane zdjęcia: