ATLASOWE CIEKAWOSTKI: Źródła danych

 
W serii atlasowych ciekawostek poruszaliśmy już tematy liczebności map, ich odwzorowań, rodzajów, wielkości, metod prezentacji… Ale czy jesteście ciekawi, skąd Zespół “Geograficzno-politycznego atlasu Polski” zaczerpnął dane do opracowania tych wszystkich ciekawych map? Śpieszymy z wyjaśnieniem!
 
Materiały, które posłużyły do opracowania map zawartych w atlasie, pozyskano z ogólnodostępnych zasobów poszczególnych państw lub organizacji, a także skorzystano z tradycyjnych źródeł danych, tzn. z innych atlasów i licznych map.
 
Do treści podkładowej map wykorzystano zarówno gotowe źródła GIS-owe, tzn. pliki Shapefile oraz Numeryczne Modele Terenu, jak i źródła tradycyjne. Pliki GIS-owe pozyskano m.in. za pomocą: Państwowego Rejestru Granic (GUGiK), Euro Global Map (Euro Geographics), GeoData (EuroStat), Digitised Boundary Data (UK Data Service), GeoBasis-DE (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie), SRTM Data (United States Geological Survey), Natural Earth Data, Global Administrative Areas (University of Berkeley) itd. Jako źródła tradycyjne posłużyły mapy zawarte w: Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej (PAN, 1993-1997), Atlasie Historycznym Świata (PPWK, 1986), Wielkim Atlasie Historycznym (Demart, 2002), Wielkim Atlasie Świata (EM, 2006), România. Atlas rutier (Dimap, 2005), a także Mapa Ogólnogeograficzna (GUGiK, 2011) oraz liczne inne mapy wykorzystane zwłaszcza do ustalania przebiegów dawnych granic oraz granic dorzeczy.
 
Jeśli zaś chodzi o treść tematyczną map, to jako źródło posłużyły zarówno dane pochodzące z urzędów i instytucji krajowych oraz zagranicznych, jak i dane z własnych badań. Skorzystano m.in. z danych takich instytucji (lub organizacji), jak: Państwowa Komisja Wyborcza, Główny Urząd Statystyczny, Kancelaria Prezydenta RP, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Obrony Narodowej, Polska Akcja Humanitarna, a także z geoportali narodowych (czeskiego, duńskiego, francuskiego, niemieckiego, słowackiego), z państwowych komisji wyborczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości, European Union Road Federation, International Institute for Strategic Studies, Stockholm International Peace Research Institute itd.
 
A Wy z jakich danych najczęściej korzystacie? Może znacie ciekawe ich źródła?
 

Powiązane zdjęcia: