Główny Urząd Statystyczny Patronem Honorowym naszego konkursu!

 
Mamy zaszczyt ogłosić, że konkurs „GeoWycieczka. Odkryj na nowo swoją Małą Ojczyznę” uzyskał Patronat Honorowy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego!
 
Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/wydarzenia-edukacyjne/konkurs/

Powiązane zdjęcia: