Informacja o projekcie na stronie Polish Science

Na portalu Polish Science pojawiła się informacja o naszym projekcie. 

POLISH SCIENCE to uniwersalna, wielojęzyczna (w języku polskim oraz ośmiu najpopularniejszych językach świata) platforma informacyjna poświęcona międzynarodowej promocji polskiej nauki o zasięgu globalnym, realizowana przy pomocy dedykowanego, agencyjnego serwisu informacyjnego. Informacje w formie agencyjnej udostępniane są nieodpłatnie mediom, portalom oraz lokalnym i międzynarodowym agencjom informacyjnym w Polsce i na całym świecie.

Pełny tekst artykułu <– KLIK

Powiązane zdjęcia: