MAPA TYGODNIA: Eurobarometr- Jakie są Twoim zdaniem główne atuty Unii Europejskiej? Druga najczęściej pojawiająca się odpowiedź.

 
W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się jakie są główne atuty Unii Europejskiej w oczach jej mieszkańców. Dziś przyjrzymy się, jak rozkładają się drugie najczęstsze odpowiedzi na to samo pytanie w poszczególnych krajach członkowskich.
Drugą najczęściej pojawiającą się odpowiedzią w największej liczbie państw (14 z 28), w tym w Polsce (wskazało ją 28% respondentów), była „gospodarcza, przemysłowa i handlowa siła UE”. Z kolei w 3 państwach, jako druga najczęściej wybierana, pojawiła się więcej niż jedna odpowiedź: w Estonii i Portugalii były to „dobre relacje między państwami członkowskimi UE” oraz „poziom życia obywateli UE” (w Estonii obu odpowiedzi udzieliło po 32% respondentów, a w Portugalii po 25%), natomiast na Węgrzech odnotowano aż trzy odpowiedzi ex aequo („poszanowanie dla demokracji, praw człowieka i roli prawa”, „dobre relacje między państwami członkowskimi UE” oraz „poziom życia obywateli UE”), każdą z nich wskazało 21% mieszkańców, co pokazuje duże zróżnicowanie opinii o Wspólnocie w społeczeństwie węgierskim.
 
Podobnie jak w przypadku zeszłotygodniowej mapy, na szczególne zainteresowanie zasługuje Szwecja, która była jedynym krajem ze znaczącą liczbą opinii, że atutem Unii Europejskiej jest „zobowiązanie się UE do odpowiedzialności za środowisko”. Uważa tak aż 29% mieszkańców Szwecji, co potwierdza niezwykłą wagę jaką Szwedzi przywiązują do ochrony środowiska.
 
A dla Was jakie są główne atuty Unii Europejskiej?
 

Powiązane zdjęcia: