MAPA TYGODNIA: Eurobarometr – Jakie są Twoim zdaniem główne atuty Unii Europejskiej? Pierwsza najczęściej pojawiająca się odpowiedź.

W dzisiejszym poście wracamy do badania, przeprowadzonego w marcu 2019 roku na zlecenie Komisji Europejskiej, w którym zapytano obywateli 28 państw członkowskich (badanie przeprowadzono przed Brexitem) o ich stosunek do Unii Europejskiej. Tym razem przyjrzymy się jakie są główne atuty Unii Europejskiej w oczach jej mieszkańców.

W tym pytaniu respondenci mogli wybrać 2 spośród 9 proponowanych odpowiedzi. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią w największej liczbie krajów (14 z 28) było „poszanowanie dla demokracji, praw człowieka i roli prawa”. Taką opinię wyrazili mieszkańcy zdecydowanej większości krajów Europy Północnej i Zachodniej, przy czym najbardziej zdecydowani w tej kwestii byli mieszkańcy Szwecji, odpowiedź tę wskazało aż 53% szwedzkich respondentów. W kolejnych 7 krajach Europy Środkowej i Południowej największym atutem UE okazały się „dobre relacje między państwami członkowskimi UE”, a w 4 (Hiszpania, Irlandia, Słowenia, Węgry) „gospodarcza, przemysłowa i handlowa siła UE”. Z kolei dla mieszkańców Polski, Chorwacji i Rumunii najważniejszym atutem okazał się „poziom życia obywateli UE”, takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 35%, 41% i 30%.

Powyższe 4 odpowiedzi w różnej konfiguracji pojawiały się we wszystkich państwach Unii, zarówno na pierwszym, jak i na drugim miejscu częstotliwości wyboru (o czym więcej za tydzień). Zdecydowanie rzadziej wybierane były odpowiedzi takie jak: zdolność UE do promowania pokoju i demokracji poza granicami UE, zobowiązanie się UE do odpowiedzialności za środowisko, zdolność UE do prowadzenia badań i innowacji, umiejętności i talenty mieszkańców UE oraz jakość infrastruktury w UE.

Jak sądzicie, dlaczego dla mieszkańców Polski, Chorwacji i Rumunii najważniejszym atutem okazał się poziom życia obywateli Wspólnoty?

Powiązane zdjęcia: