MAPA TYGODNIA. Nazwy w przestrzeni publicznej: Paderewski i Witos

Dziś drugi post poświęcony ojcom założycielom niepodległej Rzeczpospolitej (pierwszy został opublikowany 3 listopada). Ignacy Paderewski, wybitny pianista, jako premier odradzającej się Polski wraz z Romanem Dmowskim podpisał w Paryżu 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski formalnie przywracający Polskę na mapę Europy. To jemu najprawdopodobniej zawdzięczamy wpisanie punktu poświęconego wolnej i suwerennej Polsce do 14 punktów Wilsona. To jego przyjazd do Poznania był impulsem prowadzącym do wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Czy w Twoim mieście znajduje się ulica Ignacego Paderewskiego? Z kolei Wincenty Witos był wybitnym przywódcą ludowym, trzykrotnym premierem Rzeczypospolitej, w tym premierem Rządu Obrony Narodowej w roku 1920. Czy w Twojej miejscowości uczczono tego wybitnego polityka? A możecie wiecie dlaczego Wincentego Witosa można porównać do sławnego Rzymianina Lucjusza Kwinkcjusza Cyncynata?

Powiązane zdjęcia: