MAPA TYGODNIA: Nowe miasta

W Polsce miastami są te miejscowości, które otrzymały prawa miejskie (dawniej) lub którym został nadany status miasta (współczesny tryb ustanawiania miasta). Miasta, w odróżnieniu od innych polskich miejscowości, mają urzędowo określone granice. Pod względem podziału administracyjnego, współcześnie można w Polsce wyróżnić miasta na prawach powiatu (będące jednocześnie gminami miejskimi), gminy miejskie, w których obszar miasta pokrywa się dokładnie z obszarem gminy, oraz miasta w gminach miejsko-wiejskich, których obszary stanowią tylko część powierzchni gmin. W jednej gminie może funkcjonować tylko jedno miasto.
W momencie wprowadzania w Polsce z dniem 1 stycznia 1999 r. nowego trójstopniowego podziału administracyjnego istniało 875 miast (czyli tyle samo co w ostatnim roku funkcjonowania poprzedniego podziału administracyjnego). Kolejne miasta były tworzone niemal co roku – łącznie do 2021 r. utworzono ich 80 oraz zlikwidowano jedno (miasto Wesoła zostało włączone do Warszawy jako jej dzielnica). Najmłodsze miasta powstały 1 stycznia 2021 r., kiedy to utworzono ich 10. W ten sposób obecnie w Polsce są 954 miasta.
Na załączonej mapie pokazane zostały wszystkie miasta utworzone od 1999 r.

 

Powiązane zdjęcia: