MAPA TYGODNIA: odległości od Warszawy

 
W pierwszym wydaniu „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”, mapami otwierającymi były mapy pokazujące odległości od Polski (Warszawy). Zastosowane wówczas odwzorowanie ortograficzne pozwalało na pokazanie tylko połowy obrazu Ziemi (obraz przypominał globus). Teraz przedstawiamy inne ujęcie tego tematu. Zastosowane odwzorowanie azymutalne wiernoodległościowe Postela umożliwia na pokazanie całej Ziemi (co prawda kształty skrajnych obszarów na mapie są mocno zniekształcone), zaś punktem głównym, czyli środkiem mapy, jest Warszawa. Na mapie zaznaczono linie jednakowych odległości od Warszawy, poprowadzone co 1000 km. Na mapie oznaczone zostały również ważniejsze miasta, aby pokazać przybliżone odległości do nich ze stolicy Polski. Można także zobaczyć do których miast jest bliżej, a do których dalej (np. Pekin leży bliżej Warszawy niż Waszyngton, Moskwa bliżej niż Paryż lub Londyn, a Lizbona w podobnej odległości co Bagdad).
 
Która odległość najbardziej Was zaskoczyła?

Powiązane zdjęcia: