MAPA TYGODNIA: Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa – stypendia

W tym tygodniu kontynuujemy wątek polskiej pomocy rozwojowej, koncentrując się na jednej z form pomocy jaką są stypendia. Programy stypendialne umożliwiają zagranicznym studentom kształcenie się na polskich uczelniach. Większość środków przekazywanych jest w ramach dwóch programów stypendialnych: Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oraz Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza.
 
Pierwszy z nich, utworzony w 2013 roku, rokrocznie obejmuje 250-270 studentów, wybierających najczęściej uczelnie takie jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W ostatnim uwzględnionym przez nas roku wśród stypendystów programu największą popularnością cieszyły się 4 kierunki studiów: architektura, informatyka, biochemia i elektronika.
 
Drugi program, istniejący od 2015 roku, corocznie zwiększa liczbę uwzględnionych studentów. W roku akademickim 2016/2017 było to 120 osób, a w 2019/2020 już 257 osób. W tym programie priorytetowo traktowani są studenci z 15 krajów: Angoli, Etiopii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Mjanmy, Mongolii, Mozambiku, Nigerii, Palestyny, RPA, Senegalu, Tanzanii i Wietnamu. Stypendyści programu swój pobyt w Polsce rozpoczynają od kursu przygotowawczego w jednej z czterech placówek dydaktycznych (na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Krakowskiej oraz Politechnice Wrocławskiej lub Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach), który obejmuje przede wszystkim naukę języka polskiego.
 
Sumarycznie, zdecydowanie największe środki w ramach programów stypendialnych przekazywane są dla studentów z Ukrainy (ponad 703 miliony złotych w latach 2016-2019) oraz Białorusi (niemal 287 milionów). Stanową one 79,5% wszystkich środków rozdysponowywanych w ramach programów stypendialnych, które w uwzględnionym okresie wyniosły ponad 1 miliard 246 milionów złotych. Najmniej środków spośród 113 włączonych do programów krajów trafiło do Bhutanu oraz Czadu, w każdym przypadku 6 400 zł.
 
Czy spotkaliście na swojej drodze zagranicznych studentów? Skąd pochodzili i na jakich kierunkach studiowali?
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/
 

Powiązane zdjęcia: