MAPA TYGODNIA: Pomniki Historii w Polsce cz. 1

Od 1994 roku w Polsce ustanawia się Pomniki Historii. Na mocy ustawy z 2003 roku jest to jedna z pięciu form ochrony zabytków w naszym kraju. Na listę obiektów, którym przyznano to wyróżnienie, wpisano jak dotąd 116 obiektów z całego kraju. Prezentowana przez nas mapa jest pierwszą z dwóch obrazujących rozkład przestrzenny Pomników Historii w Polsce. Zaznaczyliśmy i opisaliśmy na niej wszystkie te obiekty, które znajdują się w ośmiu województwach zachodniej Polski (zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie).
 
Najmniej, bo tylko 3 obiekty, znajdują się w woj. zachodniopomorskim. Najwięcej, bo 12, w woj. dolnośląskim. Grupa wymienionych na mapie pomników to bardzo zróżnicowany architektonicznie i historycznie zbiór. Znajdują się w nim zarówno obiekty powstałe na przełomie epoki brązu i żelaza, jak Biskupin, te powstałe w średniowieczu, jak choćby wpisane na Listę UNESCO Stare Miasto w Toruniu, ale również wzniesiona w początkach XX wieku Hala Stulecia we Wrocławiu. Są to zarówno zabytki techniki (np. młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju), obiekty sakralne (np. kościół odpustowy pw. św. Anny w Oleśnie), zespoły klasztorne i pałacowe, zamki (np. krzyżacki w Malborku), a także całe założenia urbanistyczne (np. historyczny układ urbanistyczny śródmieścia w Gdyni) oraz pole bitwy na Westerplatte.
 
Ile z wymienionych na mapie obiektów już odwiedziliście? Czy uważacie, że jakiegoś obiektu zabrakło na liście? Czekamy na Wasze komentarze.
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: