MAPA TYGODNIA: Współpraca zagraniczna polskich miast cz. 1

 
Wielu z Was, na pewno niejednokrotnie, wjeżdżając do polskich miast mogło zwrócić uwagę na tablice stojące przy drogach, informujące odwiedzających o nazwie miasta oraz jego miastach partnerskich. Ta forma współpracy, zarówno międzynarodowej, jak i krajowej, jest często jedną z ważniejszych gałęzi działalności samorządów. Obejmuje zazwyczaj współpracę kulturalną (np. wzajemny udział w wydarzeniach kulturalnych), edukacyjną (np. wymiany młodzieży szkolnej), a także gospodarczą (np. wspólne inwestycje) i infrastrukturalną (np. wspólne szkolenia jednostek straży pożarnej) oraz informacyjną (przekazywanie wiedzy i wymiana doświadczeń). Miasta podejmujące taką współpracę nierzadko deklarują również wzajemną pomoc w razie wypadków czy katastrof.
 
Określenie „miasta partnerskie” jest pewnym uproszczeniem, także w naszym atlasie. De facto obejmuje bardzo różne formy współpracy, zarówno potwierdzone oficjalnie, np. poprzez podpisanie stosownej umowy, jak i nieoficjalne. Różne są też określenia służące nazywaniu tego zjawiska. Możecie spotkać się ze wspomnianymi miastami partnerskimi, ale także miastami bliźniaczymi, miastami siostrzanymi, miastami zaprzyjaźnionymi czy miastami współpracującymi. Wszystkie te terminy obejmują jednak bardzo podobne formy działania.
 
Dziś i na kolejnych dwóch mapach tygodnia zajmiemy się partnerami zagranicznymi polskich miast. W pierwszej kolejności możecie zapoznać się z mapą prezentującą, które polskie miasta prowadzą taką formę współpracy zagranicznej i jak wielu partnerów z zagranicy posiadają. Rekordzistą jest Lublin, który współpracuje z aż 46 zagranicznymi jednostkami administracyjnymi (nie zawsze są to wyłącznie miasta w polskim rozumieniu tego słowa, więcej na ten temat w kolejnych postach). Są też miasta, które nie wykazują żadnej współpracy międzynarodowej. Spośród 954 miast w Polsce, takich miast jest prawie 240. Można również zauważyć pewne zależności regionalne. W Polsce północnej, zachodniej i południowo-zachodniej partnerów posiada większy odsetek miast, niż w Polsce centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej.
 
Oczywiście nie wszystkie miasta prowadzą swoją współpracę z jednakowym natężeniem. Niekiedy jest ona jedynie deklaratywna, a w praktyce niewiele się dzieje. Jednak większość miast utrzymuje realne kontakty, słabsze lub silniejsze, ze swoimi partnerami zagranicznymi.
Jakie formy współpracy międzynarodowej obecne są w Waszych miastach? Może w jakichś braliście udział?
 
#miasta_partnerskie #współpraca_miast #miasta_współpracujące
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: