MAPA MIESIĄCA: nazwy patronimiczne

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” z dnia 13 grudnia 2012 roku, w Polsce istnieje 103 225 nazw miejscowych określających miasta i ich części, wsie wraz z ich częściami oraz osady. Nauka zajmująca się badaniem nazw miejscowych, czyli toponimia, przyjmuje dwa kryteria klasyfikujące owe nazwy: kryterium znaczeniowe i kryterium strukturalno-gramatyczne. W najbliższych miesiącach będziemy je Wam przybliżać.

Dziś przedstawimy kilka map ukazujących nazwy patronimiczne, czyli takie, które pierwotnie oznaczały grupy ludzi – poddanych bądź potomków człowieka, od którego imienia, przezwiska czy funkcji powstała nazwa miejscowości. Charakterystycznymi zakończeniami danych nazw są m. in: -ice, -yce -owice, -ewice, a za przykłady mogą posłużyć Bolesławice, Biskupice, Staszyce, Więckowice, Lutogniewice.

Na terenie Polski nazw zakończonych na -ice/-yce jest 2587, na -owice 2424, zaś na -ewice 347. Warto zaznaczyć, że to nie jedyne końcówki, które mogą wskazywać na nazwy patronimiczne. Niekiedy zdarza się też, że nazwy posiadające wskazane końcówki nie są nazwami patronimicznymi. Jak można zauważyć na mapach, nazwy z sufiksem -ice/-yce oraz -owice najczęściej występują w pasie południowo-zachodniej Polski, przy czym nazwy zakończone na -ice/-yce można spotkać niemal w każdym zakątku naszego kraju, natomiast nazwy z sufiksem -ewice pojawiają się głównie w centralnej Polsce oraz kilkakrotnie w północno-zachodniej części kraju. Należy mieć jednak na uwadze, że nazwy miejscowe występujące na ziemiach północnych i zachodnich Polski powstały niekiedy w efekcie sztucznego procesu nazwotwórczego po przyłączeniu tych terenów do RP po II wojnie światowej.

Macie pomysły na to, jakie jeszcze zakończenia mogą wskazywać na nazwy miejscowe pochodzące od imienia, przezwiska czy funkcji założyciela bądź właściciela miejscowości?

Powiązane zdjęcia: