MAPA TYGODNIA: Eurobarometr: Co dla Ciebie osobiście znaczy Unia Europejska? Druga najczęściej pojawiająca się odpowiedź.

 
W zeszłym tygodniu dowiedzieliście się czym, w pierwszej kolejności, w osobistym odczuciu mieszkańców państw członkowskich, jest Unia Europejska. Dziś kontynuujemy ten wątek, przypatrując się jaka jest druga najczęściej wskazywana odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru „Co dla Ciebie osobiście znaczy Unia Europejska?”.
 
W przypadku drugiej najczęściej wskazywanej odpowiedzi możemy zaobserwować dużo większe zróżnicowanie niż miało to miejsce w przypadku pierwszej (przypominamy, że w 27 z 28 państw była to „swoboda podróżowania, studiowania i pracowania gdziekolwiek w UE”). Tym razem odpowiedź dotycząca otwartości granic pojawia się tylko w Austrii (udzieliło jej 55% respondentów), jedynym państwie, którego mieszkańcy nie wskazali jej na pierwszym miejscu. W 13 krajach Unia Europejska utożsamiana jest z „Euro” (są to: Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy). Nie jest zaskoczeniem, że są to wyłącznie kraje, w których euro jest obowiązującą walutą. „Euro” jako odpowiedź pojawia się również na Łotwie, ex aequo z odpowiedzią „różnorodność kulturowa”. Każdą z nich wskazało 25% mieszkańców. Dwie odpowiedzi wskazane przez taki sam odsetek respondentów możemy zaobserwować również na Liwie („pokój” i „różnorodność kulturowa”, każda dostała 33% głosów) oraz w Polsce („demokracja” i „różnorodność kulturowa”, każdą wskazało 23% respondentów). Unię Europejską jako różnorodność kulturową postrzegają także mieszkańcy Bułgarii, Cypru i Wielkiej Brytanii, a dla mieszkańców Danii, Niemiec i Szwecji oznacza ona „pokój”. Poza tym pojawiają się odpowiedzi takie jak: „demokracja” w Rumunii, „biurokracja” w Czechach czy „dobrobyt ekonomiczny” w Chorwacji. Dla Węgrów natomiast Unia oznacza „niewystarczającą kontrolę na zewnętrznych granicach”, a dla maleńkiej Malty „silniejszy głos na świecie”.
 
Odpowiedzi, które nie pojawiły się w powyższym zestawieniu, co znaczy, że wskazało je stosunkowo niewielu respondentów, to: „strata pieniędzy”, „utrata tożsamości kulturowej”, „więcej przestępstw”, „opieka socjalna” oraz „bezrobocie”.
 
Jak myślicie, która z odpowiedzi była trzecią najczęściej wskazywaną przez mieszkańców Polski?

Powiązane zdjęcia: